کتاب زیست شناسی تصویری دهم تجربی انتشارات قلم چی

کتاب زیست شناسی تصویری دهم تجربی به قلم محمد مهدی روزبهانی، مهرداد محبی، ایمان صادقیان از انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) به چاپ رسیده است.

برخلاف تصور دانش آموزان گروه تجربی، اشکال و تصاویر مطرح شده در کتاب درسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طوری که تنها با خواندن و درک مفاهیم آن ها، می توانند نتیجه ی بسیار خوبی را کسب کنند. کتاب حاضر، در بردارنده ی نکات و پرسش های مرتبط با شکل های کتاب درسی زیست شناسی دهم  می باشد که در راستای آموزش و انتقال مفاهیم به تحریر درآمده است و به گونه ای نگاشته که تمامی دانش آموزان، در سطوح مختلف علمی و یادگیری می توانند از آن استفاده کنند. مطالب و محتوای مجموعه بر اساس سرفصل های کتاب درسی در هفت فصل ارائه شده اند و هر فصل آن نیز، چندین درس را شامل می شود. در ابتدای هر فصل درخت دانش ترسیم شده است تا دانش آموزان از نحوه طبقه بندی مطالب مطلع شوند. درخت دانش و طبقه بندی نکات بر مبنای سیر موجود در کتاب درسی می باشد.. سپس برای یادگیری بهتر و ساده تر، اشکال کتاب درسی آورده شده اند. تصاویر اگرچه مرتبط با شکل های کتاب درسی هستند، اما هیچ کدام عینا مشابه نیستند. این موضوع سبب گسترش و وسعت دید دانش آموزان در یادگیری مطالب می شود. در ارتباط با هر شکل، خلاصه ای از نکته های مهم و کلیدی بیان شده تا دانش آموزان مفاهیم و اشکال را بهتر درک کنند. ضمنا، برای برخی از شکل های کتاب درسی، بر حسب نیاز خلاصه ای از نکته های مهم و تکمیلی ذکر شده است. پس از طرح تصاویر به منظور پوشش کامل اشکال کتاب، پرسش های چهارگزینه ای شناسنامه داری در نظر گرفته شده است. در میان پرسش ها، سوال های کنکورهای داخل و خارج کشور نیز گنجانده شده تا دانش آموزان با تست های کنکوری و نحوه طراحی آنها نیز آشنا شوند. پاسخ نامه تشریحی سوالات در انتهای هر فصل قرار دارد. پاسخ ها به گونه ای نگاشته شده اند که دانش آموزان با مطالعه آنها علاوه بر دستیابی به پاسخ صحیح، می توانند مبحث مربوط به سوال را مرور و دوره کنند. کتاب زیست شناسی تصویری دهم تجربی به قلم محمد مهدی روزبهانی، مهرداد محبی، ایمان صادقیان از انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) به چاپ رسیده است.

 

.

.

.

فهرست مطالب :

زیست شناسی دیروز، امروز و فردا :

۱ – زیست شناسی چیست ؟

۲ – زیست شناسی نوین

۳ – زیست شناسی در خدمت انسان

۴ – پاسخ تشریحی زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

گوارش و جذب مواد :

۱ – یاخته و بافت جانوری

۲ – ساختار و عملکرد لوله ی گوارش

۳ – جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

۴ – تنوع گوارش در جانداران

۵ – پاسخ تشریحی گوارش و جذب مواد

تبادلات گازی :

۱ – ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

۲ – تهویه ی ششی

۳ – تنوع تبادلات گازی

۴ – پاسخ تشریحی تبادلات گازی

گردش مواد در بدن :

۱ – قلب

۲ – رگ های خونی

۳ – خون

۴ – تنوع در گردش مواد در جانداران

۵ – پاسخ تشریحی گردش مواد در بدن

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد :

۱ – هم ایستایی و کلیه ها

۲ – فرایند تشکیل ادرار و تخلیه ی آن

۳ – تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

۴ – پاسخ تشریحی تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

از یاخته تا گیاه :

۱ – ویژگی های یاخته ی گیاهی

۲ – سامانه ی بافتی

۳ – ساختار گیاهان

۴ – پاسخ تشریحی از یاخته تا گیاه

جذب و انتقال مواد در گیاهان :

۱ – تغذیه ی گیاهی

۲ – جانداران موثر در تغذیه ی گیاهی

۳ – انتقال مواد در گیاهان

۴ – پاسخ تشریحی جذب و انتقال مواد در گیاهان

.

.

برشی ازکتاب :

قلب اندامی ماهیچه ای همراه با کیسه ای محافظت کننده است. این کیسه از دو لایه با نام های پیراشامه ( پری کارد ) و برون شامه ( اپی کارد ) تشکیل شده است. در هر دو لایه آن بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی رشته ای وجود دارد که ممکن است در آن ها بافت چربی نیز جمع شود. برون شامه به بافت ماهیچه ای قلب چسبیده است. بین پیراشامه و برون شامه فضایی وجود دارد که با مایعی آبکی ( مایع آب شامه ) پر شده است. این مایع ضمن محافظت از قلب، به حرکت روان قلب کمک می کند. این اندام درون یک کیسه محافظت کننده به نام پریکارد ( پیراشامه ) قرار دارد.

این کیسه محافظت کننده، دو لایه دارد ؛ لایه خارجی این کیسه از بافت پیوندی رشته ای ( متراکم ) و بافت پوششی سنگفرشی ساده ( تک لایه ) تشکیل شده است. در لایه خارجی ضخامت لایه پیوندی از لایه پوششی بیشتر است و در ماده ی زمینه این بافت رشته های پروتئینی مانند رشته های کلاژن و کشسان یافت می شود. د واقع د لایه خارجی پیکارد، بافت پیوندی نسبت به بافت پوششی در سمت خارج قرار دارد. در این لایه، یاخته های بافت پوششی بر روی غشل پایه قرار دارند.

بعد از لایه ی ماهیچه ای ( میوکارد )، پریکارد بیشترین قطر را دارد.

لایه ی داخلی کیسه ی پریکارد، اپی کارد ( برون شامه ) نام دارد که به سطح قلب و بافت ماهیچه ای آن متصل است. در این لایه همانند لایهه خارجی بافت پوششی سنگفرشی ساده مشاهده می شود که توسط بافت پیوندی رشته ای پشتیبانی می شود. در این لایه، یاخته های بافت پوششی بر روی غشای پایه که شبکه ای از پروتئین ها و گلیکوپروتئین های رشته ای است قرار دارد.

رگ ها ( مانند سرخرگ ها و سیاهرگ های اکلیلی ) و اعصاب قلب ( اعصاب هم حس و پادهم حس موثر بر فعالیت قلب ) در لایه پیوندی اپی کارد قرار گرفته اند ؛ هم چنین بافت پربی که عموما قلب را احاطه کرده است ( مانند بافت چربی که در اطراف رگ های اکلیلی قرار دارد ) در لایه اپی کارد تجمع پیدا می کند.

در فاصله ی بین لایه داخلی و خارجی پریکارد ( بین پیراشامه و برون شامه )، فضایی به نام فضای آبشامه ای قرار دارد که توسط مایعی ( مایع آبشامه ای ) پر شده است. این مایع در حفاظت از قلب و هم چنین حرکت روان قلب نقش دارد. مایع آبشامه ای فاقد یاخته ی زنده می باشد. پس دقت کنید که یاخته های اپی کارد و لایه خارجی پری کارد با هم تماس مستقیم ندارند.

لایه میانی قلب که ضخیم ترین لایه دیواره قلب نیز می باشد، ماهیچه های قلب یا میوکارد نام دارد. این لایه عدتا از یاخته های بافت ماهیچه ای قلبی تشکیل شده، که در استخوانگان ( اسکلت ) فیبری از جنس بافت پیوندی متراکم قرار دارد.   صفحه ۹۷

.

 

 

Leave a Reply