کمپ چوبی بر فراز آلپ

گروهی از کوهنوردها دست به اقدام جالبی زده اند و در یکی از مرتفع ترین بخش های کوه آلپ، در ارتفاع ۶۷۰۰ پایی و در لبه صخره های لرزان یک اتاقک چوبی قرار داده اند تا کمپ و پناهگاهی مطمئن برای کوهنوردان صعودکننده به آلپ باشد. 

این اتاقک چوبی با نقطه سقوط فقط نیم متر فاصله دارد و زیر و اطراف آن پر از شن و سنگ ریزه است . 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>