کورن کاراملی ادویه دار در Craftbar، نیویورک

در این کافی شاپ کورن شیرین سرو می شود. کمی کورن را با کارامل و فلفل حلبی و فلفل هندی مخلوط کنید.

Leave a Reply