گزیده ۲۰ سال شاعری گروس عبدالملکیان راهی بازار نشر شد

کتاب گزینه اشعار گروش عبدالملکیان با مقدمه‌ای مفصل آغاز می‌شود که شامل گفت‌ و گویی جامع پیرامون مسائل شعر امروز است، این گفت ‌و گو را شهرام پارسامطلق، شاعر و روزنامه‌نگار با گروس عبدالملکیان انجام داده است.
در مقدمه این مجموعه، عبدالملکیان به مقولاتی مانند فلسفه شعر، نقش و جایگاه شعر در جامعه و تاریخ، جریان‌های شعر امروز ایران، تاثیر فضای مجازی بر ادبیات و چند و چون اصطلاح غلط ساده‌نویسی پرداخته است.
پس از بخش اول، گزیده‌ای جامع از شعرهای گروس عبدالملکیان آمده است که انتخاب این شعرها توسط شاعر اتفاق افتاده و به شکلی کیفی روند ۲۰ سال شاعریِ وی را نشان می‌دهد.
شعرهای این کتاب منتخبی از پنج کتاب «پرنده پنهان»، «رنگ‌های رفته دنیا»، «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند»، «حفره‌ها» و «پذیرفتن» است که به ترتیب ١۴، ١٩، ١٧، ١۶و ٢۵ اثر از این مجموعه‌ها در این گزینه آمده است.
در یکی از شعرهای این مجموعه می خوانیم:
«آخرین پرنده را هم رها کرده ام
اما هنوز غمگینم
چیزی در این قفس خالی هست
که آزاد نمی شود»
گروس عبدالملکیان از شاعران معاصر است که تجربه‌هایش در حوزه تخیل و روایت‌های سوررئالیستی، فرم‌های درونی متنوع و ساخت فضایی سهل و ممتنع؛ بر بخشی از بدنه شعر این دو دهه تاثیر گذاشته است و همین امر موجب شده تا نشر مروارید گزیده‌ای از آثار وی را در کنار گزینه‌هایی از شاعران تاثیرگذار معاصر منتشر کند.
گزینه اشعار گروس عبدالملکیان در ٢۴٠ صفحه، با قطع رقعی و با قیمت ٢۶ هزار تومان از سوی انتشارات مروارید به بازار کتاب آمده است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام /

Leave a Reply