۴۳ غذای سالم با کربوهیدرات پایین و طعم باور نکردنی

۴۳ غذای سالم با کربوهیدرات پایین و طعم باور نکردنی

جدا شدن از کربوهیدرات می تواند منافع قابل توجه داشته باشد نشان داده شده است علت کاهش معنی داری در سطح گرسنگی است این امر منجر به از دست دادن خودکار وزن بدون نیاز به شمارش کالری می شود. حداقل ۲۳ مطالعات نشان داده اند که رژیم های غذایی کم کربوهیدرات به طور کلی گاهی اوقات ۲ – ۳ برابر بیشتر از رژیم های کم چربی باعث از دست دادن وزن می شود.
کاهش کربوهیدرات نیز می تواند منافع متعددی برای سلامت متابولیک…

View On WordPress

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>