تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم
اندوه بزرگی ست چه باشی چه نباشی

ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار
هشدار که آرامش ما را نخراشی

‫#‏ماه‬ ‫#‏ماهی‬

Leave a Reply