سررسید و تقویم در ایران ‌از ورود اسلام‌ تا قرن ‌نهم‌ هجری ‌قمری‌

  سررسید و تقویم  ‌در ایران ‌از ورود اسلام‌ تا قرن ‌نهم‌ هجری ‌قمری‌
    ۱. سررسید و تقویم یزدگردی‌ و نخستین‌ کاربردهای‌ گاه‌شماری هجری‌ قمری‌ در ایران‌
    ۲. سررسید و تقویم مجوسی
    ۳. سررسید و تقویم خراجی‌
سررسید و تقویم یزدگردی‌ و نخستین‌ کاربردهای‌ گاه‌شماری هجری‌ قمری‌ در ایران‌
سررسید و تقویم یزدگردی‌، در کلیترین ‌تعریف‌ عملاً ادامه‌ همان‌ سررسید های دوره‌ ساسانی‌ است ‌که‌ زردشتیان‌، پس‌ از ورود اسلام‌ به‌ ایران‌، ابداع‌ کردند. مبدأ این‌ سررسیدها سال‌ ۶۳۲ میلادی‌/ ۱۱ هجری‌ قمری‌، هنگام ‌به‌ تخت‌ نشستن‌ یزدگرد سوم‌ آخرین‌ پادشاه‌ ساسانی‌، بود. استفاده‌ از این‌ سررسیدها ، با تغییراتی‌، هنوز هم‌ در میان ‌زردشتیان‌ ادامه‌ دارد  سررسید و تقویم یزدگردی‌، در اصل‌ ادامه‌ سررسیدهای خراجی‌ دوره‌ ساسانی‌ است‌ که‌ در۴۶۱ میلادی‌ (همزمان‌ با اجرای‌ کبیسه‌ مضاعف‌) به‌ وجود آمد. در این‌ سررسیدها ، سال‌ از دوازده‌ ماه‌ سی‌ روزه‌ و پنج‌ روز اندرگاه‌ تشکیل‌ شده‌ و این‌ پنج‌ روز، بر اساس‌ تصحیحی‌ که‌ بر سررسیدهای وهیژکی ‌صورت‌ گرفته‌، در پایان‌ آبان‌ قرار داشته‌ است‌ اما به‌ علت‌ انقراض‌ سلسله‌ ساسانی‌، کبیسه‌های‌ یک‌ ماهه‌ هرگز در این‌ سررسیدها اعمال‌ نشد. قدیمترین‌ سند تاریخدار متعلق‌ به‌ این‌ سررسیدها کتیبه‌مزاری‌ به‌ تاریخ‌ سال‌ ۶ یزدگردی‌/ ۶۳۷ میلادی‌ است‌ . اشاره‌هایی‌ که‌ در برخی‌ آثار منجمان‌ اسلامی‌ به‌ سررسیدهای فُرس‌ و فارسی‌  وجود دارد، معطوف‌ به‌ همین‌ تقویم ها است‌.
یکی‌ از مهمترین‌ ویژگیهای‌ سررسید یزدگردی‌، نقش‌ آن‌ درحد فاصل‌ زمان‌ انقراض‌ سلسله‌ ساسانی‌ و استقرار اسلام‌ در ایران‌ است‌. در نخستین‌ اسناد تاریخدار ایران‌ بعد از اسلام‌، عموماً این‌ سررسید به‌ کار رفته‌ است‌. مهمترین‌ این‌ اسناد، مجموعه‌ سکه‌های‌ عرب‌ ـ ساسانی‌ است‌ که‌ پس‌ از ورود اسلام‌، در نقاط گوناگون‌ ایران‌ ضرب‌ شده‌اند. نخستین‌ نمونه‌های ‌موجود این‌ سکه‌ها در سال‌ ۲۰ یزدگردی‌۳۱/ هجری‌ قمری‌ در مرو و سیستان‌ ضرب‌ شده‌ است‌ . همچنین‌، نمونه‌هایی‌ از این‌ سکه‌ها متعلق‌ به‌ سال‌ ۶۰ یزدگردی‌/ ۷۲ هجری‌ قمری‌ است‌ که‌ در دارابگرد (نزدیک‌ داراب‌ فعلی‌) ضرب‌ شده‌ است‌  اما تقریباً از سال‌ سی‌ام‌ یزدگردی‌، نمونه‌ سکه‌هایی‌ در ایران‌ به ‌دست‌ آمده‌ که‌ با سررسید و تقویم  هجری ‌قمری‌ ضرب‌ شده ‌است‌، از جمله‌ سکه‌هایی‌ با تاریخ‌ ۴۱ هجری‌ قمری‌ که‌ در دارابگرد  و زرنج‌ ضرب‌ شده‌اند.
تقریباً در قرن‌ اول‌ هجری‌، سررسید یزدگردی‌ و سررسید هجری‌ قمری‌ در کنار هم‌ در ایران‌ استفاده‌ می‌شد. از این‌ زمان ‌به‌ بعد نیز سررسید یزدگردی‌ با کاربرد کمتر بر دیگر اسناد تاریخدار، از جمله‌ کتیبه‌های‌ متعدد دو زبانه‌ و همچنین ‌نوشته‌های‌ بعضی‌ تاریخ‌نگاران‌ اسلامی‌ دیده‌ می‌شود. از جمله ‌مهمترین‌ کتیبه‌های‌ دو زبانه‌ای‌ که‌ با سررسید یزدگردی‌ هم‌ تاریخگذاری‌ شده‌، کتیبه‌ گنبد قابوس‌ (گنبد کاووس‌) با تاریخ‌ ۳۹۷ هجری‌ است‌ که‌ در آن‌ از ۳۷۷ یزدگردی‌ با عنوان‌ شمسی‌ یاد شده‌ است‌ . بنا به‌ رأی‌ برخی‌ محققان‌، در قرن‌ چهارم‌ یزدگردی‌ (۳۷۵ یزدگردی‌/ ۱۰۰۶میلادی‌)، کبیسه‌ای‌ چند ماهه‌ در این‌ سررسید اِعمال‌ شده‌ اما بررسی ‌اسناد تاریخدار دو زبانه‌ای‌ که‌ پس‌ از آن‌ نگارش‌ یافته‌، اعمال‌ چنین‌ کبیسه‌ای‌ را تأیید نمی‌کند  بنا به‌ گزارش‌ کوشیاربن‌ لبان‌ که‌ این‌ نوشته ‌او با تفسیری‌ نادرست‌ به‌ منبع‌ اصلی‌ اعمال‌ کبیسه‌ مذکور تبدیل‌شدــ دراین‌ سال‌ پنج‌ روز اندرگاه‌ در گاه‌شماری یزدگردی‌، از پایان‌ آبان‌ به‌ پایان‌ اسفند منتقل‌ شد. به‌رغم‌ آنکه‌ همه مردم‌ در آن‌ زمان‌ از این‌تغییر استقبال‌ نکردند، امروزه‌ محل‌ قرار گرفتن‌ اندرگاه‌ بر مبنای ‌تغییر فوق‌ است‌ . با این‌ جابجایی‌، درباره‌ موضع‌ اندرگاه‌ رویکرد دوگانه‌ای‌ در میان‌ زردشتیان‌ و بعضی ‌نویسندگان‌ اسلامی‌ پدید آمد. در حالی‌ که‌ عده‌ای‌ همچنان‌ این‌ روزها را در پایان‌ آبان‌ قرار می‌دادند، عده‌ای‌ دیگر جایگاه‌ آن‌ را در موضع‌ جدید و در پایان‌ اسفند می‌دانستند کوشیاربن‌ لبان‌  نیز موضع‌ پنجه‌ را در پایان‌ اسفند دانسته‌ است‌.
امروزه‌، زردشتیان‌ ایران‌ و هند سررسید و تقویم  یزدگردی‌ را به‌ کار می‌برند، اما سررسید مورد استفاده‌ آنان‌ با ارکان‌ سررسید قدیمی‌ یزدگردی‌ تفاوتهای‌ اساسی‌ دارد. این‌ تفاوتها، در حدود ۳۵۰ سال‌ پیش‌، باعث‌ بروز اختلاف‌ میان‌ تقویم ‌یزدگردی‌ مورد استفاده‌ زردشتیان‌ ایران‌ با زردشتیان‌ هند شد. این‌ اختلاف‌ در ۱۰۰۵ یزدگردی‌/ ۱۶۳۵ میلادی‌، با توجه ‌یکی‌ از موبدان‌ زردشتی‌ مقیم‌ ایران‌ به‌ اختلاف‌ یک‌ ماهه ‌بین‌ سررسید یزدگردی‌ زردشتیان‌ ایران‌ با زردشتیان‌ هند بروز کرد  و علت‌ آن‌ کبیسه ‌یک‌ماهه‌ای‌ بود که‌ در قرن‌ یازدهم‌ یا دوازدهم‌ میلادی‌، در گاه‌شماری یزدگردی‌ در هند اعمال‌ شده‌ بود.
بحثهای‌ بسیاری‌ بین‌ این‌ دو گروه‌ در تأیید یا رد کبیسه‌ اعمال ‌شده‌ صورت‌ گرفت‌ و در نهایت‌، گروهی ‌که‌ وجود کبیسه‌ در سررسید  یزدگردی‌ را رد می‌کردند، خود را «قدیمی‌» نامیدند و از سررسید بدون‌ کبیسه‌ استفاده‌ کردند و عده‌ای‌ که‌ اعمال ‌کبیسه‌ را منافی‌ اعمال‌ مذهبی‌ خویش‌ نمی‌دانستند و از اجرای‌آن‌ حمایت‌ می‌کردند، خود را «شاهنشاهی‌» نامیدند و از سررسید کبیسه‌ شده‌ استفاده‌ کردند . این‌ اختلاف‌ یک‌ماهه‌ در بسیاری‌ از اسناد تاریخدار متعلق‌ به‌ گاه‌شماری ‌یزدگردی‌ پس‌ از این‌ زمان‌ انعکاس‌ یافته‌ است‌
بررسی‌ تقویمهایی‌ که‌ زردشتیان‌ ایران‌ طی‌ چند دهه‌ گذشته ‌هر ساله‌ منتشر می‌کنند، نشان‌ می‌دهد سررسید  یزدگردی ‌معاصر زردشتی‌ از نظر طول‌ سال‌ و آرایه‌ کبیسه‌ها کاملاً از سررسید  هجری‌ شمسی‌ پیروی‌ می‌کند. چون‌ در تقویم  ‌یزدگردی‌ روز سی‌ویکم‌ ماه‌ وجود ندارد، طی‌ شش‌ماه‌ نخست ‌هر سال‌، هر ماهه‌ بین‌ آغاز ماه‌ جدید شمسی‌ و ماه‌ یزدگردی ‌معاصر زردشتی‌ یک‌ روز اختلاف‌ افزوده‌ می‌شود. این‌ اختلاف ‌تنها در پایان‌ سال‌ هجری‌ شمسی‌ و با تطبیق‌ پنج‌ روز اندرگاه ‌با پنج‌ روز انتهایی‌ سال‌ شمسی‌ رفع‌ می‌گردد برای‌اعمال‌ کبیسه‌ نیز، بر اساس‌ آرایه‌های‌ کبیسه‌گیری‌ گاه‌شماری ‌هجری‌ شمسی‌، در سالهای‌ کبیسه‌ روز ششمی‌، به‌ نام‌ «اورداد»، به‌ روزهای‌ اندرگاه‌ اضافه‌ می‌شود . نام‌ این‌ روز ششم‌ در متون‌ متقدم‌ زردشتی‌ و آثار متعلق‌ به‌ سررسید یزدگردی‌ هیچ‌ سابقه‌ای‌ ندارد .
سررسید و تقویم مجوسی
پس‌ از کشته‌ شدن‌ یزدگرد سوم‌ و انقراض‌ سلسله‌ ساسانی‌، رویکردهای‌ گوناگونی‌ در به‌کارگیری‌ انواع‌ سررسید و تقویم در ایران‌ به‌ وجود آمد. در حالی‌ که‌ در بعضی‌ نقاط سررسید هجری‌ قمری ‌برای‌ نخستین‌ بار با ضرب‌ سکه‌های‌ عرب‌ ـ ساسانی‌ متداول ‌شده‌ بود، دسته‌ای‌ از ایرانیان‌ همچنان‌ تقویم خود را با مبدأ به‌ سلطنت‌ رسیدن‌ یزدگرد سوم‌ به‌ کار می‌بردند . دسته‌ای‌ دیگر از ایرانیان‌ سررسید خود را با مبدأ درگذشت‌ این‌ پادشاه‌ (سال‌ ۱۱ یزدگردی‌/ ۶۳۲ میلادی‌) شمارش‌ کردند. این‌ سررسید که‌ مبدأ آن‌ مفروضاً زمان ‌جلوس‌ شاه‌ جدید ساسانی‌ بر تخت‌ سلطنت‌ بوده‌ است‌، در متون‌ متعدد، سررسید مجوسی‌ یا فارسیه‌ خوانده ‌شده‌ است‌. نخستین‌ بار ابوحنیفه‌ دینوری‌  به‌ تاریخ‌ مرگ‌ یزدگرد سوم‌ به‌ عنوان‌ مبدأ سررسید و تقویم ‌اشاره‌ کرده‌ است‌.
بر اساس‌ نوشته‌های‌ حسن‌ بن‌ محمد قمی‌ و ابوریحان‌ بیرونی‌  تنها تفاوت‌ این‌ تقویم با تقویم یزدگردی‌ در بیست‌ سال‌ فاصله‌ مبدأ آنهاست‌ کهنترین ‌سندی‌ که‌ تاریخ‌ سررسید مجوسی‌ دارد، سکه‌ای‌ است‌ که‌ در دارابگرد (در سال‌ ۲۶ مجوسی‌/ ۵۸ هجری‌ قمری‌) ضرب‌ شده ‌است‌ . بر اساس‌ مهمترین‌ اسنادی‌ که‌ تاریخ‌ سررسید مجوسی‌ بر خود دارند، این‌ تقویم تا سالهای‌ پایانی‌ قرن‌ دوم‌ هجری‌ در میان‌ اسپهبدان‌ طبرستان‌ رایج‌ بوده‌است‌. آخرین‌ سکه‌های‌ اسپهبدان‌ که‌ با سررسید مجوسی‌ ضرب‌شده‌، متعلق‌ به‌ سال‌ ۱۶۱ مجوسی‌/ ۱۹۷ هجری‌ است‌ . به‌ نوشته‌ حسن‌بن‌ محمدقمی‌ ، این‌ سررسید در قرن‌ اول‌ هجری‌ در قم‌ نیز کاربرد داشته‌ است‌ و به‌ نوشته‌ ابوریحان‌ بیرونی‌ مجوس‌  خراسان ‌و فارس‌ و ماوراءالنهر این‌ گاه‌شماری را با اختلاف‌ زمانی ‌پنج‌ روز در موضع‌ اندرگاه‌، به‌ کار می‌بردند
سررسید و تقویم خراجی‌
اساس‌ سررسید و تقویم که‌ از اواسط قرن‌ چهارم‌ هجری‌ قمری‌ به‌ بعد و با عنوان‌ سررسید و تقویم خراجی‌ در ایران‌ رواج‌ یافت‌، بر تصحیحی‌ بود که‌ در قرن ‌سوم‌ هجری‌، بر اساس‌ فرمانهای‌ متوکل‌، و معتضد در سررسید ‌صورت‌ گرفت‌ و منجر به‌ ابداع‌ نوعی‌ سررسید شمسی‌ شد . این‌ تصحیح‌ خود بر اساس‌ ابداعی‌ صورت‌ گرفت ‌که‌ در اواخر دوره‌ ساسانی‌، سررسید خراجی‌ دوره‌ ساسانی‌ را پدید آورد. مبدأ سررسید خراجی‌، سال‌ بیست‌ و یکم‌ پادشاهی ‌خسرو پرویز  بوده‌ است‌  سنجر کمالی‌  بین‌التاریخین ‌این‌ سررسید را با چند تقویم و سررسید مشهور دیگر ارائه‌ کرده ‌است‌. با تطبیق‌ بین‌التاریخین‌ ذکر شده‌ با مبدأ سررسید ‌میلادی‌، روز ۱۹ مارس‌ سال‌ ۶۱۱ میلادی‌، مقارن‌ زمان‌ اعتدال ‌بهاری‌، به‌ عنوان‌ مبدأ این‌ سررسید به‌ دست‌ می‌آید. با در نظر گرفتن‌ رواج‌ سررسید هجری‌ قمری‌ در ایران‌ از قرن ‌اول‌ هجری‌ و با در نظر گرفتن‌ اینکه‌ سررسید و تقویم یزدگردی‌ نیز در این‌ زمان‌ کمابیش‌ و بویژه‌ هنگام‌ ابداع‌ سررسید ‌خراجی‌، در میان‌ زردشتیان‌ ایران‌، متداول‌ بود، رواج‌ همزمان‌ این‌ سه‌ گونه‌ سررسید در ایران‌ روشن‌ می‌شود، که‌ البته‌ این‌ موضوع‌ با توجه‌ به‌ اسناد گوناگون‌ تأیید شده است‌. تاریخگذاری‌ اسناد گوناگون‌ با هر یک‌ از این‌ سررسید، که‌ گاهی‌ برخی‌ از ارکانشان‌ ذکر نشده‌اند، موجب‌ سر در گمی ‌و اشتباه‌ در شناسایی‌ آنها شده‌ است‌.
در سررسید خراجی‌، نام‌ ماههای‌ سال‌ و نام‌ روزهای‌ ماه‌، همانند سررسید یزدگردی‌، همان‌ نامهای‌ زردشتی‌ است‌  و کبیسه‌ این‌ سررسید نیز تا پیش‌ از ابداع‌ سررسید جلالی‌ ، هر چهار سال‌ یک‌ بار و با افزودن‌ یک‌ روز به‌ پایان‌ روزهای‌ اندرگاه‌ در پایان‌ آبان‌ بوده‌ است‌. اما پس‌ از رواج‌ سررسید جلالی‌، آرایه‌ کبیسه‌های‌ سررسید خراجی ‌از سررسید جلالی‌ پیروی ‌می‌کرد و یک‌ روز به‌ پایان‌ ماه‌ دوازدهم‌ (اسفند) افزوده‌ می‌شد
مهمترین‌ اسناد درباره‌ سررسید خراجی‌، تاریخهای ‌دوگانه‌ در آثار چند تن‌ از نویسندگان‌ دوره‌ اسلامی‌ است‌ در این‌ آثار تاریخهای‌ سررسید خراجی‌ در کنار سررسید هجری‌ قمری‌ ذکر شده‌ است‌. ترتیبی‌ که‌ افضل‌الدین‌ کرمانی‌ برای‌ روزها در سررسید خراجی‌ ذکر کرده‌، در بعضی‌ جاها  نشان‌ از به‌ کار بردن‌ نام‌ روزهای‌ ماه‌ دارد، در حالی‌ که‌ در جاهای‌ دیگر ، روش‌ عددشماری‌ روزهای‌ ماه‌ را به‌ کار برده‌ است‌. در آثار متعددی‌ که ‌افضل‌الدین‌ کرمانی‌ تألیف‌ کرده‌ نیز از این‌ سررسید استفاده ‌شده‌ است‌. ب
با توجه‌ به‌ تفاوت‌ طول‌ سالها در دو سررسید هجری ‌قمری‌ و خراجی‌ ــ که‌ ناشی‌ از تعیین‌ دو تعریف‌ متفاوت‌ از طول‌سال‌ به‌ عنوان‌ رکن‌ سررسید در هر یک‌ از این‌ سررسیدها بوده ‌است‌ ــ اختلاف‌ بین‌ دو سررسید، که‌ در ابتدا به‌ علت‌ تفاوت ‌دو مبدأ به‌ وجود آمده‌ است‌ (مبدأ تقویم خراجی‌ یازده‌ سال‌ پیش‌ از مبدأ تقویم هجری‌ قمری‌ قرار دارد)، در طول‌ زمان‌، تا قرن‌ چهارم‌ هجری‌، به‌ صفر رسید و در ۳۵۱ هجری‌، هر دو تقویم در سال‌ یکسان‌ بودند  اختلاف‌ بین‌ سال شماری‌ در این‌ سررسید از این‌ پس‌، دوباره‌ پدید آمد و باعث‌ جلو افتادن‌ سررسید هجری‌ قمری‌ از سررسید خراجی‌ در سال شماری ‌شد. این‌ اختلاف‌ در هنگام‌ تألیف‌ زیج اشرفی‌ ده‌ سال‌ بود
 

تاریخ تقویم در ایران و کشورهای اسلامی ـ تقویم و سررسید در ایران پیش‌ از اسلام‌

تقویم و سررسید در ایران پیش‌ از اسلام‌
مطالعه‌ ارکان‌ و مبادی‌ تقویم رایج‌ در ایران‌، تفاوتهای ‌اساسی‌ آنها را در مقاطع‌ تاریخی‌ پیش‌ و پس‌ از اسلام‌ نشان ‌می‌دهد. در این‌ بخش‌ از مقاله‌، سیر تحول‌ تقویم و سررسید در ایران‌ به ‌سه‌ بخش‌ پیش‌ از اسلام‌، از ورود اسلام‌ تا قرن‌ نهم‌ هجری‌ و از قرن‌ نهم‌ هجری‌ تا کنون‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. هر کدام‌ از این‌ بخشها نیز در اجزای‌ کوچکتری‌، شامل‌ انواع‌ سررسیدهای مرسوم‌ در هر یک‌ از مقاطع‌ تاریخی‌ بررسی‌ می‌شود. این ‌تقسیم‌بندی‌ در مورد تاریخ‌ تحول‌ سررسید در ایران‌ پس‌ از اسلام‌، از آن‌ جهت‌ اعمال‌ شده‌ است‌ که‌ مهمترین سررسیدهای ایرانی‌ (از جمله تقویم های یزدگردی‌، جلالی‌، خانی‌) تا قرن‌ نهم‌ هجری‌ قمری‌ به‌ وجود آمدند و رواج‌ یافتند. از قرن‌ نهم‌ تا چهاردهم‌ تقویم هجری‌ قمری‌ رایجترین تقویم در ایران‌ بود و در طی‌ این‌ دوره‌ زمانی‌، سررسید ‌مهم‌ دیگری‌ که‌ در این‌ مقاله‌ قابل‌ ذکر باشد، در ایران‌ به‌ وجود نیامد و تنها دگرگونیهای‌ مهمی‌ در قرن‌ حاضر منجر به‌ وضع‌ چند نمونه‌ سررسید جدید شد. در این‌ بخش‌، تنها سررسیدهایی ‌معرفی‌ می‌شوند که‌ بیانگر مفهوم‌ «سررسید و تقویم ملی‌» و کاربرد هر یک‌ از تقویم ها در ایران‌اند.
الف‌) سررسید در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌
۱. قدیمترین‌ سررسید ایرانی
۲. سررسید در دوره‌ هخامنشی
۳. سررسید در دوره‌ اشکانی‌
۴. سررسید در دوره‌ ساسانی
۱. قدیمترین‌ سررسید و تقویم  ایرانی
در بررسی‌ سررسید  ایرانی‌ در دوره‌ پیش‌ از تشکیل‌ امپراتوری‌ هخامنشی‌، که‌ از آن‌ به ‌قدیمترین‌ گاه‌شماری ایرانی‌ نیز تعبیر می‌شود، توجه‌ به‌ ماهیت ‌تقسیم‌بندی‌ سرزمین‌ ایران‌ به‌ دو بخش‌ شرقی‌ و غربی‌، که‌ بویژه ‌از نظر زبانی‌ با هم‌ تفاوتهای‌ بسیار دارند، ضروری‌ است‌. پژوهش ‌درباره‌ سررسید در این‌ دوره‌ محدود می‌شود به‌ بعضی‌ منابع ‌بابلی‌ برای‌ سررسید بخش‌ غربی‌ در همسایگی‌ بین‌النهرین‌ و معدود منابعی‌ که‌ پس‌ از اسلام‌، درباره‌ سررسید بخش‌ شرقی ‌نگاشته‌ شده‌ است‌. در این‌ دوره‌، مهمترین‌ عامل‌ برای‌ طراحی‌ تقویم ها، در نجد ایران‌، ورود ساکنان‌ آن‌ به‌ مرحله‌ای‌ از اقتصاد مبتنی‌ بر کشاورزی‌ بوده‌ است‌، چرا که‌ در جوامع‌ کشاورزی‌مدار، وجود نوعی‌ سررسید شمسی‌ برای‌ تعیین‌ موقعیت‌ خورشید و به ‌دست‌ آوردن‌ زمان‌ تقریبی‌ فصول‌ بسیار ضروری‌ است . در حالی‌ که‌ همسایگی‌ با بین‌النهرین ‌و تماس‌ دائم‌ ساکنان‌ غربی‌ نجد ایران‌ با تمدن‌ بابل‌ سبب ‌شد تا ایرانیان‌، بسیاری‌ از اجزای‌ تقویم بابلی‌ را اخذ کنند که‌ در نتیجه‌، نوعی‌سررسید شمسی‌ ـ قمری‌ در نواحی ‌غربی‌ ایران‌ رواج‌ یافت‌.
در نواحی‌ شرقی‌ ایران‌، رواج‌ گونه‌ای‌ سررسیدشمسی ‌که‌ با سررسید و تقویم  زردشتی‌ شباهتهایی‌ دارد، تنها به‌ استناد نوشته ‌بیرونی‌ تأیید می‌شود. بر اساس ‌نوشته‌ ابوریحان‌ بیرونی‌، طول‌ متوسط سال‌ ۳۶۵ روز و یک‌ چهارم‌ روز در نظر گرفته‌ می‌شده‌ و هر سال‌ شامل‌ دوازده‌ ماه‌ سی‌روزه‌ بوده‌ است‌. برای‌ توالی ‌کبیسه‌های‌ این‌ تقویم ، پس‌ از هر شش‌ سال‌ یک‌ ماه‌ کبیسه‌ برای‌ جمع‌آوری‌ پنج‌ روز خارج‌ از ماههای‌ سال‌، و پس‌ از گذشت‌ ۱۲۰ سال‌ یک‌ ماه‌ برای‌ جمع‌آوری‌ کسر شش‌ساعتی‌ روزهای‌ سال‌ اعمال‌ می‌شده‌ است‌. طبق‌ همین‌ نوشته ‌ابوریحان‌ بیرونی‌، سال‌ صد و بیستم‌ نزد ایرانیان‌ گرامی‌ بوده‌ و آداب‌ خاصی‌ داشته‌ است‌ .
۲. سررسید و تقویم در دوره‌ هخامنشی
از سررسیدهای احتمالی ‌ایرانی‌ در دوره‌ پیش‌ از هخامنشیان‌ اطلاعات‌ مهمی‌ در دست ‌نیست‌، درباره‌ تقویم و سررسید های دوره‌ هخامنشی‌ منابع‌ متعددی ‌وجود دارد. مهمترین‌ این‌ منابع‌، از نظر قدمت‌، عبارت‌اند از: کتیبه‌ داریوش‌ اول‌ در بیستون‌، «الواح‌ خزانه‌ و باروی تخت ‌جمشید» و تعدادی‌ هاون‌ و دسته‌ هاون‌ که‌ آنها را اشیای‌ مذهبی‌ نامیده‌اند. در کتیبه‌ بیستون‌، نام‌ نه‌ ماه‌ ازماههای‌ سررسید هخامنشی‌ ذکر شده‌  و فهرست‌ این‌ نامها، بر اساس‌ الواح‌ خزانه‌ تخت‌ جمشید، کامل‌ شده‌ است‌ . همچنین‌، نام‌ این‌ ماهها در متنهای‌ سه‌گانه‌ کتیبه‌ بیستون‌، به‌ فارسی‌ باستان‌، به‌ عیلامی ‌در نگارشی‌ نزدیک‌ به‌ نامهای‌ فارسی‌ باستان‌ و به‌ بابلی‌ ذکر شده‌ است‌ . مشابهت‌ نام‌ این‌ ماهها در متنهای‌ عیلامی‌ و فارسی‌ باستان‌ کتیبه‌ بیستون‌، دلیلی‌ بر آن‌ است‌ که‌ هخامنشیان ‌ارکان‌ سررسید شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌ را، به‌ وساطت‌ عیلامیها، اخذ کرده‌اند . صورت‌ دیگری ‌از نام‌ ماههای‌ سال‌ با ریشه‌ عیلامی‌ نیز به‌ دست‌ آمده‌ که ‌تنها در الواح‌ خزانه‌ تخت‌ جمشید به‌ کار رفته‌ و با نامهای‌ عیلامی‌ کتیبه‌ بیستون‌ تفاوت‌ دارد . میزان‌ استفاده‌ از این‌ نامها در الواح‌ خزانه‌، که‌ به مراتب‌ از نامهای‌ فارسی‌ باستان‌ موجود در آنها کمتر است‌، و محدوده‌ جغرافیایی‌ خاصی‌ که‌ این‌ نامها در آن‌ رواج‌ داشتند، نشان‌ می‌دهد که‌ در منطقه‌ مورد استفاده‌ از آنها زبان‌ فارسی ‌باستان‌ هنوز کاملا رواج‌ نداشته‌ و به‌ زبان‌ عیلامی‌، در کنار این ‌زبان‌، تکلم‌ می‌شده‌ است‌.
درباره معنا و اشتقاق‌ نامهای‌ فارسی‌ باستان‌ ماههای‌ سال‌، در سررسیدهای  هخامنشی‌ که‌ در کتیبه‌ بیستون‌ و الواح‌ خزانه ‌تخت‌ جمشید ذکر شده‌، آرای‌ گوناگونی‌ وجود دارد. هینتس درباره‌ معنا و اشتقاق‌ این‌ نامها گزارش‌ مختصری ‌از آرای‌ برخی‌ زبان‌شناسان‌ آورده‌ است‌.
مهمترین‌ رکن‌ سررسید هخامنشی‌، که‌ در دوره‌های ‌تاریخی‌ بعدی‌ در سررسیدهای  رایج‌ در ایران‌ تکرار نشد، چگونگی‌ آغاز سال‌ (به‌ عنوان‌ مبدأ تقویم) و نیز موضوع ‌اعمال‌ کبیسه‌هاست‌. در تقویم  هخامنشی‌، به‌ تقلید از تقویم  بابلی‌، مبدأ شمارش‌ سالها آغاز پادشاهی‌ هر پادشاه‌ بود که‌ بر اساس‌ آن‌ شمارش‌ سالها با روی‌ کار آمدن ‌پادشاه‌ جدید، بار دیگر از یک‌ آغاز می‌شد؛ با این‌ توضیح ‌که‌ از هنگام‌ آغاز سلطنت‌ هر پادشاه‌ تا اولین‌ روز اولین ‌ماه‌ سال‌ بعد، سال‌ جلوس‌ و از این‌ زمان‌ تا اول‌ آدوکنیشه‌ بعدی‌، سال‌اول‌ سلطنت‌ محسوب‌ می‌شد و این‌ شمارش‌ تا پایان‌ هر دوره پادشاهی‌ ادامه ‌پیدا می‌کرد.
طول‌ سال‌ در سررسیدهای هخامنشی‌، با توجه‌ به‌ رواج‌ گونه ‌ایرانی‌ شده‌ سررسید  شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌، در سالهای‌ عادی‌۳۵۴ یا ۳۵۵ روز و در سالهای‌ کبیسه‌ ۳۸۳ یا ۳۸۴ روز محاسبه‌ می‌شد . در مورد کبیسه‌گیری‌ در این‌ سررسید نیز آرای‌ گوناگونی‌ وجود دارد که‌ طبق‌ یکی‌ از آنها تا ۳۶۷ ق‌م آرایه‌ منظمی‌ برای‌ اعمال‌ کبیسه‌ برابر روش‌ کبیسه‌گیری‌ شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌ وجود نداشته‌، اما از این‌ زمان‌ روش‌ یاد شده‌ با آرایه‌ منظمی‌ در همین ‌دوره‌ نوزده‌ ساله‌ اعمال‌ شده‌ است‌  این‌ گمان‌ نیز وجود دارد که‌ ایرانیان‌ تا ۵۲۷ ق‌م‌، یعنی‌ نوزدهمین‌ سال ‌پادشاهی‌ داریوش‌ اول‌، از دوره‌های‌ کبیسه‌گیری‌ سه‌ ماه‌ در هر هشت‌ سال‌ استفاده‌ می‌کردند و از این‌ سال‌ به‌ بعد دوره‌ نوزده ‌ساله‌ را جانشین‌ آن‌ کردند آرایه ‌کبیسه‌هایی‌ که‌ پارکر و دوبرستاین‌ برای‌ سراسر دوره‌ هخامنشی‌ ارائه‌ کرده‌اند، همین‌ تغییر در دوره‌های ‌کبیسه‌گیری‌ را نشان‌ می‌دهد.
طول‌ سال‌ در سررسید  هخامنشی‌، با توجه‌ به‌ رواج‌ گونه ‌ایرانی‌ شده‌ شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌، در سالهای‌ عادی‌۳۵۴ یا ۳۵۵ روز و در سالهای‌ کبیسه‌ ۳۸۳ یا ۳۸۴ روز محاسبه‌ می‌شد  در مورد کبیسه‌گیری‌ ‌نیز آرای‌ گوناگونی‌ وجود دارد که‌ طبق‌ یکی‌ از آنها تا ۳۶۷ ق‌م آرایه‌ منظمی‌ برای‌ اعمال‌ کبیسه‌ برابر روش‌ کبیسه‌گیری‌ شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌ (یعنی‌ اجرای‌ هفت‌ ماه‌ کبیسه‌ در نوزده‌ سال‌) وجود نداشته‌، اما از این‌ زمان‌ روش‌ یاد شده‌ با آرایه‌ منظمی‌ در همین ‌دوره‌ نوزده‌ ساله‌ اعمال‌ شده‌ است‌  این‌ گمان‌ نیز وجود دارد که‌ ایرانیان‌ تا ۵۲۷ ق‌م‌، یعنی‌ نوزدهمین‌ سال ‌پادشاهی‌ داریوش‌ اول‌، از دوره‌های‌ کبیسه‌گیری‌ سه‌ ماه‌ در هر هشت‌ سال‌ استفاده‌ می‌کردند و از این‌ سال‌ به‌ بعد دوره‌ نوزده ‌ساله‌ را جانشین‌ آن‌ کردند . آرایه ‌کبیسه‌هایی‌ که‌ پارکر و دوبرستاین‌ برای‌ سراسر دوره‌ هخامنشی‌ ارائه‌ کرده‌اند، همین‌ تغییر در دوره‌های ‌کبیسه‌گیری‌ را نشان‌ می‌دهد.
اگرچه‌ متأخرترین‌ لوح‌ از مجموعه‌ الواح‌ خوانده‌ شده‌ خزانه ‌تخت‌ جمشید، متعلق‌ به‌ سال‌ پنجم‌ حکومت‌ اردشیر اول کاربرد نام‌ ماههای‌ فارسی‌ باستان‌ را تا آن‌ زمان‌ تأیید می‌کند و با تأکید بر اشیای‌ مذهبی‌ یافته ‌شده‌ در تخت‌جمشید، کاربرد گاه‌شماری شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌، با توجه‌ به‌ تکرار شمارش‌ مبدأ سالها از آغاز پادشاهی‌ هر شاه‌ هخامنشی‌ و در مورد اشیای‌ مذهبی‌ تا سال‌ بیست‌ و نهم‌ حکومت‌ اردشیر اول‌  را تأیید می‌کند نوعی‌ سررسید صرفا شمسی‌، با نام‌ مجعول‌ سررسید اوستایی‌ جدید، به‌ کار می‌رفته‌ که‌ در اوایل‌ حکومت‌ داریوش‌ اول‌ تنظیم ‌شده‌ بوده‌ است‌ . اگرچه‌ در حدود قرن‌ پنجم‌ پیش‌ از میلاد، نوعی‌ گاه‌شماری شمسی‌، با نام‌ ماههایی ‌شبیه‌ به‌ نام‌ زردشتی‌ ماههای‌ سال‌، در منطقه‌ شمال‌ غربی‌ ایران‌، در کاپادوکیا، رواج‌ داشته‌ است‌ ، با استناد به‌ اسنادی‌ که‌ ذکر شد، رواج‌ این‌ سررسید در ایران‌ دوره ‌هخامنشی‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ تأیید نمی‌شود
پس‌ از حمله‌ اسکندر به‌ ایران‌، نوعی‌ سررسید با بعضی‌ ارکان‌ یونانی‌ و نیز بعضی‌ ارکان‌ سررسید شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌ در ایران‌ رواج‌ یافت‌ که‌ به‌ گاه‌شماری سلوکی‌ مشهور است‌. اسناد دارای‌ تاریخ‌ سررسید سلوکی‌، در نقاط متعدد تحت ‌تسلط سلوکیان‌ در ایران‌ و بین‌النهرین‌ و شام‌ پراکنده‌اند.
۳. گاه‌شماری در دوره‌ اشکانی
وسعت‌ امپراتوری‌ اشکانی‌، دوره‌ تقریباً طولانی‌ حکمفرمایی‌ این‌ سلسله‌ بر ایران‌  و انواع‌ گوناگون‌ سررسید رایج ‌در این‌ دوره‌، این‌ بخش‌ از تاریخ‌ ایران‌ را به‌ بخش‌ مهمی‌ در بررسیهای‌ تقویم  و سررسید بدل‌ کرده‌ است‌؛ به ویژه‌ آنکه‌، بعضی‌ ارکان‌ سررسید زردشتی‌ نخستین‌بار در این‌ دوره‌ دیده‌ می‌شود . ارکان‌ پاره‌ای‌ ازسررسیدهای ‌رایج‌ در دوره‌ اشکانی‌، به‌ سبب‌ کمبود منابع‌، به‌ طور کامل ‌قابل‌ شناسایی‌ نیست‌. بررسی‌ اسناد تاریخدار این‌ دوره‌، یا اسنادی‌ که‌ دست‌کم‌ یکی‌ از ارکان‌ سررسید بر آنها درج‌ شده‌ باشد، یعنی‌ سکه‌ها، اسناد تاریخدار بابلی‌، پوست‌نوشته‌های‌ دورا ـ اروپوس‌۳۰، سفال‌ شکسته‌های‌ نسا و بعضی‌ کتیبه‌های‌ دو زبانه‌، نشان‌ می‌دهند که‌ در دوره‌ اشکانی ‌انواع‌ گاه‌شماری‌های‌ سلوکی‌ (با نام‌ مقدونی‌ یا بابلی‌ ماهها)، اشکانی‌ (با مبدأ اشکانی‌ و با نام‌ مقدونی‌ ماهها) و گونه‌ای‌ سررسید زردشتی‌ (با مبدأ اشکانی‌ و نام‌ ماههای‌ فارسی‌ میانه‌) رواج‌ داشته‌ است‌.
در سالهای‌ نخستین‌ سلسله‌ اشکانی‌، تحت‌ تأثیر حمله ‌اسکندر و دوره‌ یونانی‌مابی‌، سررسید سلوکی‌ با نام‌ ماههای‌ مقدونی‌، بویژه‌ بر روی‌ سکه‌های‌ اشکانی‌، کاربرد داشت . تقویم و سررسید دیگر در این‌ دوره‌، سررسید اشکانی‌ با مبدأ اشکانی‌ و نام‌ ماههای‌ مقدونی‌ بوده‌ که‌ بویژه‌ پوست‌نوشته‌های‌ دورا ـ اروپوس‌ با این‌ سررسید و سررسید سلوکی‌ تاریخگذاری‌ شده‌ است‌
تقویم و سررسید اشکانی‌ تنها در مبدأ با سررسید سلوکی ‌متفاوت‌ بود مبدأ سررسید اشکانی‌ آغازسلطنت‌ اشک‌ اول‌  و مصادف‌ با سال‌ شصت‌ و پنجم‌ سلوکی‌ بود. کهنترین‌ سند تاریخدار با سررسید اشکانی‌ متعلق‌ به‌ سال‌ شصت‌ و هشتم‌ این‌ تقویم است‌. با توجه‌ به ‌اسناد تاریخدار، سررسید اشکانی‌ تا پایان‌ حکومت‌ این‌ سلسله ‌کاربرد داشته‌، در حالی‌ که‌ یکی‌ از ارکان‌ آن‌، یعنی‌ نام‌ ماهها، در اسناد متأخرتر تغییر نموده‌ است‌. متأخرترین‌ سند با مبدأ تقویم اشکانی‌ و نام‌ مقدونی‌ ماهها، سنگنوشته‌های‌ دورا ـاروپوس‌، متعلق‌ به‌ سال‌ ۳۶۸ اشکانی‌/ ۱۲۰ـ۱۲۱ میلادی‌، است‌.
بخشی‌ از مهمترین‌ دانسته‌های‌ ما درباره‌ سررسید دوره ‌اشکانی‌ مجموعه‌ سفال‌شکسته‌های‌ نساست‌، که‌ در نیمه‌ اول ‌قرن‌ بیستم‌ میلادی‌ از حوالی‌ شهر گمشده‌ نسا در ترکمنستان به‌ دست‌ آمد. این‌ سفال‌شکسته‌ها که‌ عموماً متعلق‌ به‌ خمخانه ‌شاهی‌ بوده‌اند، اسناد تاریخداری‌ را در محدوده‌ زمانی‌ ۱۵۱ ق‌م‌تا ۱۳ میلادی‌ در بر می‌گیرند. مبدأ سررسید که‌ بر آنها ذکر شده‌، همان‌ مبدأ سررسید اشکانی‌ است‌ و نام‌ ماههای ‌سال‌ نیز نام‌ ماههای‌ پارتی‌ (پهلوی‌ اشکانی‌) است‌ که‌ بعداً در دوره‌ ساسانی‌ به‌ شکل‌ فارسی‌ میانه‌ رسماً به‌ کار رفت‌ و امروزه‌ نیز در سررسید هجری‌ شمسی‌ به‌ کار می‌رود.
این‌ نامها نوع‌ تقویم به‌ کار رفته‌ در این‌ اسناد را روشن ‌می‌کند. به‌رغم‌ سایر تقویم ها در دوره‌ اشکانی‌، که‌ در آنها طول‌ سال‌ بر اساس‌ گاه‌شماری سلوکی‌ بوده‌ (که‌ خود برگرفته ‌از سررسید شمسی‌ ـ قمری‌ بابلی‌ بوده‌ و بر اساس‌ سالهای ‌قمری‌ محاسبه‌ می‌شده‌)، در این‌ اسناد نوعی‌ سررسید شمسی ‌به‌ کار رفته‌ است‌. این‌ موضوع‌ نیازمند بررسی‌ است‌ که‌   طول‌ سال‌ در آنها بر مبنای‌ سال‌ شمسی‌ محاسبه‌ می‌شده‌ از چه‌ زمانی‌ در ایران‌ رواج‌ یافته‌اند و آرایه‌ کبیسه‌های‌ آنها چگونه‌ بوده‌ است‌. موضوع‌ استفاده‌ از انواع‌ تقویم شمسی‌، در دوره‌ پیش‌ از هخامنشی‌، تنها در آثار دانشمندان‌ اسلامی‌ ذکر شده‌ است‌  اما از شناسایی‌ طول‌ سال‌شمسی‌ در زمان‌ هخامنشیان‌ گزارشهایی‌ وجود دارد، از جمله‌ گزارشی‌ از کوئینتوس‌ کورتیوس‌ روفوس‌، مؤلف‌ رومی‌ ، که‌ بنا بر آن‌ پیشاپیش‌ سپاه ‌داریوش‌ سوم‌، ۳۶۵ مردجوان‌، به‌ تعداد روزهای‌ سال‌، حرکت ‌می‌کردند اگر چه‌ چنین‌ روایاتی‌ به‌ تنهایی‌، مبین‌ رواج‌ نوعی‌ گاه‌شماری شمسی‌ در دوره‌ هخامنشی ‌نیست‌، بحثهای‌ گوناگونی‌ درباره‌ زمان‌ رواج‌ نخستین‌ صورت‌ سررسید شمسی‌ یا آرایه‌های‌ کبیسه‌های‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌است‌؛ از جمله‌ رواج‌ تقویم با طول‌ سال‌ ۳۶۰ روز یا ۳۶۵ روز در آغاز دوره‌ ساسانی‌ اما با استناد به‌ روش‌ اعمال‌ کبیسه‌ یک‌ ماهه‌ در هر ۱۲۰سال‌، برای‌ تطبیق‌ فصول‌ در سررسیدهای «وَهیژکی‌»، رواج‌ سررسیدهایی با طول‌ سال‌ شمسی‌ در قرن‌ چهارم‌ قبل‌ از میلاد در ایران‌ تأیید می‌شود
۴. تقویم و سررسید در دوره‌ ساسانی
کهنترین‌ اسنادی‌ که ‌نشان‌دهنده‌ استفاده‌ از سررسید رسمی‌ دوران‌ ساسانی‌ (تقویم زردشتی‌) است‌، به‌ دوران‌ اشکانی‌ باز می‌گردد. ارکان‌ این‌ تقویم ی با تقویم های  رایج‌ در دوره‌ اشکانی ‌تفاوتهایی‌ دارد، از جمله‌ اینکه‌ مبدأ تقویم در دوره ‌ساسانی‌ زمان‌ به‌ تخت‌ نشستن‌ پادشاه‌ بود و از مبدأ ثابت‌ تقویم اشکانی‌ استفاده‌ نمی‌شد. همچنین‌، دوره‌های ‌کبیسه‌گیری‌ در سررسید دوره‌ ساسانی‌، بلند مدت‌ بود؛ ازینرو، شباهت‌ این تقویم با تقویماشکانی‌ تنها در نام‌ ماهها و نام‌ روزهای‌ هر ماه‌ است‌.
مهمترین‌ اسناد تاریخدار ساسانی‌، که‌ آگاهیهای ‌بسیاری‌ درباره‌ سررسید این‌ دوره‌ به‌ دست‌ می‌دهد، کتیبه‌های‌آن‌ دوران‌  و سکه‌های‌ ساسانی‌ و نوشته‌های‌ دانشمندان‌ اسلامی‌ است‌. بجز سنگنوشته‌ اَبنُون‌، که‌ در سال‌ سوم‌ سلطنت‌ شاپور اول‌  نوشته‌ شده‌ ، در چند نمونه‌ از دیوارنوشته‌های‌ دورا ـ اروپوس‌ نام‌ روزها و ماهها و تاریخ‌ سال‌ نقر شده‌ است‌  در کتیبه‌ بیشاپور سه‌ مبدأ مختلف‌ متعلق‌ به‌ پادشاهی ‌سه‌ تن‌ از پادشاهان‌ ساسانی‌ کنار هم‌ ضبط شده‌ است‌. اگر چه‌ در این‌ کتیبه‌ مبدأ آغاز پادشاهی‌ نخستین‌ پادشاه‌ ساسانی‌، در کنار دو پادشاه‌ دیگر، آورده‌ شده‌  کتیبه‌های‌ دیگر پادشاهان‌ ساسانی‌ کاربرد روش‌ مبدأشماری‌ از زمان‌ به‌ تخت‌ نشستن‌ هر پادشاه‌، در دوره‌های‌ بعد را تأیید می‌کند  در این‌ روش‌، از زمان‌ به‌ تخت‌ نشستن‌ هر پادشاه‌، در هر موقع‌ از سال‌، سال‌ اول‌ مبدأ جدید تلقی‌ می‌شد اما نخستین‌ نوروز، زمان‌ تاج‌گذاری‌ پادشاه‌ بود  موضوع‌ مهم‌ دیگری‌ که ‌مناقشات‌ بسیاری‌ نیز پدید آورده‌ و ماهیت‌ آن‌ از لابلای‌ این ‌اسناد براحتی‌ روشن‌ نمی‌شود، چگونگی‌ اعمال‌ کبیسه‌ در این‌ تقویم است‌. در حالی‌ که‌ عده‌ای‌منکر اجرای‌ هرگونه‌ کبیسه ‌در گاه‌شماری دوره‌ ساسانی‌ هستند، شواهد متعددی‌ کبیسه‌گیری ‌را تأیید می‌کند.
یکی‌ از مهمترین‌ وقایع‌ سررسید در دوره‌ ساسانی‌، اجرای‌ یک‌ کبیسه‌ مضاعف‌، یعنی‌ افزودن‌ دو ماه‌ به‌ سال‌ به‌ جای‌ یک‌ ماه‌، در زمان‌ سلطنت‌ پیروز اول‌ و در حدود ۴۶۱ میلادی‌ است‌. در این‌ زمان‌، موعد اجرای‌ کبیسه‌ یک‌ ماهه‌، بر اساس‌ دوره‌ متوسط ۱۲۰ ساله‌، فرا رسیده‌ بود، اما مجریان ‌کبیسه‌ برای‌ جلوگیری‌ از فراموش‌ شدن‌ اجرای‌ کبیسه‌ یک‌ ماهه‌ای‌ که‌ حدود ۱۲۰ سال‌ بعد روی‌ می‌داد، پیشاپیش‌ کبیسه‌ دیگری‌ اعمال‌ و در این‌ سال‌ دو ماه‌ کبیسه‌گیری‌  کردند
 

تبدیل‌ تاریخ‌

تبدیل‌ تاریخ‌
سابقه‌ تنظیم‌ روشهایی‌ برای‌ تبدیل‌ یا تطبیق‌ انواع‌ تقویم ها به‌ یکدیگر، به‌دست‌ آوردن‌ تعداد روزهای‌ سپری‌ شده‌ از یک‌ مبدأ خاص‌ یا تبدیل‌ روزهای‌ سپری‌ شده‌ از یک‌ مبدأ به‌ سال‌، ماه‌ و روز هفته‌ تقریبا سابقه‌ای‌ به ‌قدمت‌ تألیف‌ زیجهای‌ دوره‌ اسلامی‌ دارد و تقریباً در هر زیج ‌روش‌ یا روشهایی‌ برای‌ تبدیل‌ تقویم وسررسید یا به‌دست‌ آوردن ‌اطلاعات‌ فوق‌ وجود دارد. علاوه‌ بر آن‌، مورخان ‌و دانشمندان ‌بسیاری ‌نیز سعی ‌در ارائه ‌تطبیق ‌چند نمونه ‌از رایجترین ‌تقویم های ‌اسلامی‌، از جمله‌ هجری ‌قمری‌، یزدگردی ‌و سلوکی‌، داشته‌اند. همچنین‌ دست‌ به‌ طراحی‌ جدولهایی‌ برای‌ شناسایی ‌یک ‌روز خاص‌ (مثلاً نوروز) در مدت‌ زمانی‌ معین‌ زده‌اند. ازجمله‌ حمزه ‌اصفهانی‌ موقعیت‌ نوروز را برای‌ یک‌ دوره‌ ۳۵۰ ساله‌ (از سال‌ اول‌ تا سال‌ ۳۵۰ هجری‌ قمری‌) درتقویم هجری ‌قمری‌ برشمرده ‌است‌ که‌ تقریباً هیچیک‌ از این ‌تبدیل‌ تاریخهای‌ او صحیح ‌نیست‌ و روشن‌ می‌سازد که‌ وی‌ در محاسبه ‌اشتباه‌ کرده‌ است‌. تاریخهایی‌ که‌ حمزه‌ اصفهانی‌ ذکر کرده‌ نه‌ با موقعیت‌ تقریبی‌ خورشید در منطقه‌البروج ‌و تعیین‌ نوروز نجومی‌ تطبیق‌ می‌کند و نه‌ با موقعیت‌ نوروز در گاه‌شماری‌ یزدگردی‌ .
محمدبن‌ ایوب‌ طبری‌  روشهای‌ مختلفی‌ برای‌ محاسبه‌ روز هفته‌، کبیسه‌ بودن‌ یا نبودن‌ سال‌، و تبدیل ‌انواع‌ تقویم های یزدگردی‌، سلوکی‌ و هجری‌ قمری‌ بیان‌ نموده ‌است‌.
مهمترین‌ عامل‌ در تبدیل‌ تقویم ها به‌ یکدیگر در متون‌ کهن‌ اسلامی‌، از جمله‌ تقریباً در تمام‌ زیجهای‌ اسلامی‌، استفاده‌ از محاسبه‌ روزهای‌ بین‌التاریخین‌ بوده‌ است‌ و تقریباً در تمامی‌ زیجها و کتابهای‌ مربوط به‌ نقویم و سررسید ، جدولی ‌به‌ نام‌ طیلسان‌ برای‌ این‌ بین‌التاریخینها وجود دارد  اما در محاسبات‌ دوره‌ معاصر برای‌ تبدیل‌ گاه‌شماریها به‌ یکدیگر، مهمترین‌ عوامل‌، استفاده‌ از تعاریف‌ حتی‌المقدور دقیق‌ از طول‌ متوسط سال‌ و نیز اطلاع‌ از آرایه‌ کبیسه‌های‌ گاه‌شماریهای ‌مختلف‌ می‌باشد. رقم‌ پایه‌ برای‌ محاسبه‌ طول‌ متوسط سال ‌شمسی‌ در این‌ محاسبات‌، عدد نیوکم‌، ستاره‌شناس ‌امریکایی‌  است‌. روشهای‌ مختلف‌ با استفاده‌ از اعداد این‌ چنینی‌ برای‌ تبدیل‌ یا تطبیق‌ تقویم ها و سررسیدها را می‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ معادله‌ای‌، محاسبه‌ای‌ و جدولی‌ تقسیم‌ کرد.
علاوه‌ بر این‌، انبوهی‌ از لوحهای‌ فشرده‌، نرم‌افزارها و پایگاههای ‌اطلاع‌رسانی‌ وجود دارد که‌ محاسبات‌ رایانه‌ای‌ لازم‌ برای ‌تبدیل‌ سررسیدها را به‌ صورت‌ خودکار انجام‌ می‌دهند
در روش‌ معادله‌ای‌، ضرایب‌ و اعداد موردنظر، از جمله ‌طول‌ متوسط سال‌ در انواع‌ سررسیدها و تقویم ها ، در قالب‌ اصول‌ مشخص‌ ریاضی‌ و بر پایه‌ توابع‌ رایانه‌ای‌، امکان‌ آن‌ را خواهند داد که ‌برنامه‌های‌ لازم‌ برای‌ تبدیل‌ انواع‌ تقویم ها تهیه‌ شود . در روش‌ محاسبه‌ای‌، داده‌های‌ لازم‌ برای‌ تبدیل‌ سررسید ها  به ‌گونه‌ای‌ در دسترس‌ قرار می‌گیرند که‌ تنها با استفاده‌ از چهار عمل‌ اصلی‌، تاریخها تبدیل ‌شوند  درروش‌ جدولی‌، مهمترین‌ ارکان‌ تقویم های مختلف‌ در کنار هم ‌در جدولهایی‌ با تقسیم‌بندیهای‌ متفاوت‌ سالانه‌، ماهانه‌ یا حتی ‌روزانه‌ ذکر می‌شوند . سابقه‌ تهیه‌ جدولهایی‌ برای‌ تبدیل‌ گاه‌شماریها، بویژه‌ تبدیلی‌ که‌ در یک ‌سوی‌ آن‌ گاه‌شماریهای‌ اسلامی‌ قرار داشته‌ باشد، با کارووستنفلد/ ووستنفلت‌ در ۱۸۵۴ میلادی‌/ ۱۲۷۰ آغاز شد، که‌تبدیلی‌ برای‌ تقویم های هجری‌ قمری‌ و میلادی‌، بر اساس ‌دوره‌های‌ ماهانه‌ (با استفاده‌ از تقویم‌ قراردادی‌ هجری‌ قمری‌) بین‌ سال‌ اول‌ تا ۱۳۰۰ هجری‌ قمری‌ بود. شرق‌شناسان‌ از این‌ اثر استقبال‌ کردند و آن‌ را در چندین‌ نوبت‌ تکمیل‌ نمودند. جدیدترین‌ صورت‌ این‌ کتاب‌، ویرایش‌ اشپولر بر جدولهای ‌ووستنفلد ـ مالر، به‌ زبانهای‌ شرقی‌ ترجمه‌ شده‌ و بارها به ‌چاپ ‌رسیده‌ است‌ افرادی‌ چون‌ اشرام‌ ، آربلی‌ و فریمن‌ـ گرنویل‌  نیز جدولهای‌ مختلفی‌ برای‌ دوره‌های‌ هزار ساله‌، و بیشتر از آن‌ برای‌ تطبیق‌ تقویم های  میلادی‌ و هجری‌ قمری‌، تهیه‌ کرده‌اند.
در ایران‌ یکی‌ از این‌ جداول‌ تطبیق‌ سررسید را عبدالغفار نجم‌الدوله‌، از سال‌ اول‌ تا ۱۴۶۴ هجری ‌قمری‌، برای‌ تقویم میلادی‌ و هجری ‌قمری‌ تنظیم ‌نمود؛ اگرچه‌ این‌ نخستین‌ آشنایی‌ ایرانیان‌ با تطبیق‌ تقویم و سررسید هجری ‌قمری‌ و میلادی‌ نبود، چرا که‌ محمدحسن‌ اعتمادالسلطنه‌ در تاریخ‌ منتظم‌ ناصری‌ برابر هر سال‌ هجری‌ قمری‌ را با سال‌میلادی‌، از سال‌ اول‌ تا سال‌ ۱۳۰۰ هجری‌ قمری‌، ذکر نموده ‌است‌ . در سالهای‌ اخیر و با استفاده‌ از رایانه‌ها، جدولهای ‌گوناگونی‌ برای‌ گاه‌شماری‌ هجری‌ شمسی‌ برای‌ دوره‌های‌ هفت‌هزار ساله‌  و تطبیق‌ این‌تقویم  با تقویم های میلادی‌ در دوره‌های‌ پنج‌ هزار ساله و سه‌ هزار ساله‌ و ۵۴۲۱ ساله‌  طراحی‌ شده‌اند.
در مقوله‌ تبدیل‌ تاریخها، از تقویمهای‌ دائمی‌ نیز استفاده‌ می‌شود. این‌ تقویمها جدولهایی‌ هستند که‌ برای‌ تعیین‌ مدخل‌ (روز اول‌) سال‌ و ماه‌ و همچنین‌ به‌ دست‌ آوردن‌ روزهای ‌هفته‌ طراحی‌ می‌شوند. تقویمهای‌ دائمی‌ نیز گونه‌ای‌ جدول‌ به‌ شمار می‌آیند . در بسیاری‌ موارد، تنها رکن‌ مورد نیاز برای‌ تبدیل‌ سررسیدهای مختلف‌، «سال‌» خاصی‌ می‌باشد.
برای‌ تبدیل‌ این‌ رکن‌ از تقویم ها، روشهای‌ محاسبه‌ای‌ ساده‌ و به‌ نسبت‌ سریعی‌ نیز وجود دارد. از جمله‌ این‌ روشها که‌ در آنها سال‌ میلادی‌ گرگوری = G، سال‌ هجری‌ قمری = H و سال‌ هجری‌ شمسی = S است‌، سه‌ معادله‌ زیر می‌باشد:
G = H – (H ÷ ۳۳) + ۶۲۲
H = G – ۶۲۲ + [(G – 622) ÷ ۳۲]
S = [(H × ۳۵۴) + (H ÷ ۴)] ÷ ۳۶۵
H = [(S × ۳۶۵) – (S ÷ ۴)] ÷ ۳۵۴
امروزه‌ نرم‌افزارها و لوحهای‌ فشرده‌ گوناگونی‌ برای‌ تبدیل ‌انواع‌ تقویم ها و سررسید ها وجود دارد، مثلاً لوح‌ فشرده‌ نجوم‌ اسلامی‌  برای‌ تبدیل‌ تقویم هجری‌ شمسی‌، هجری ‌قمری‌ و میلادی‌ به‌ یکدیگر در حوزه‌ زمانی‌ نامحدود. همچنین‌، پایگاههای‌ اطلاع‌رسانی‌ متعددی‌ برای‌ تبدیل‌ سررسیدهای ‌مختلف‌ وجود دارد

تاریخ تقویم در ایران و کشورهای اسلامی- واژه‌شناسی

واژه‌شناسی
تقویم‌، از ماده‌ قوم‌، در لغت‌ به‌ معنای‌تصحیح‌ کردن‌ است‌ و معانی‌ اصطلاحی‌ متعددی‌ دارد از جمله‌ معانی‌ تقویم‌ در زبان‌ فارسی‌ اینهاست‌: «زمان‌ وقوع‌ پدیده‌ یا حادثه‌ای‌ نسبت‌ به‌یک‌ مبدأ معین‌»و نیز«دفتری‌ (خطی‌ یا چاپی‌) حاوی‌ اطلاعات‌ زمانی‌ ـ نجومی ‌یک‌ دوره‌ یک‌ ساله‌». در این‌ مقاله‌، برای‌ مفهوم‌ نخست‌ از واژه‌ گاه‌شماری‌، و برای‌ مفهوم‌ دوم‌ از واژه‌ گاهنامه‌/تقویم ‌استفاده‌ شده‌ است‌.
واژه‌ تقویم‌، در معنای‌ گاه‌شماری‌ آن‌، به‌ معنای‌ تعیین‌ موضع حقیقی‌ خورشید بر دایره‌البروج‌ در مواقع‌ گوناگون‌ سال‌ است‌، که‌ رکن‌ اصلی‌ استخراج‌ گاهنامه‌/تقویم‌ بوده‌ است‌. بر این‌ اساس‌، یافتن‌ محل‌ خورشید، « تقویم‌ الشمس‌» و این‌ جایگاه «مقوم‌الشمس‌» نامیده‌ می‌شد به‌ نوشته‌ ابوریحان‌ بیرونی‌ گاهنامه/تقویم‌ بدین‌ سبب‌ «تقویم‌» نامیده‌ می‌شود که‌ اطلاعات ‌موجود در آن‌ تأیید و تصحیح‌ شده‌ است‌. ریشه‌ واژه‌ تقویم ‌عربی‌ است‌ و ناظر به‌ هیچ‌ موقعیت‌ نجومی‌ ـ آسمانی‌ نیست‌ و معادل‌ آن‌ در عبری‌ لواح (Lu’ah) است‌ که‌ تقریبا هم‌ معنای ‌لوح‌ عربی‌ است‌ اما واژه‌ تاریخ‌ به‌ ریشه‌ای‌ مشترک‌ در زبانهای سامی‌ می‌رسد. در عبری‌ این‌ ریشه‌ یارح‌ (yareah) به‌ معنای ‌ماه‌ (قمر زمین‌)، و یرح‌ (yerah) به‌ معنای‌ یک‌ دوره‌ ۲۹یا ۳۰ روزه‌ گردش‌ ماه‌ به‌ دور زمین (یک‌ ماه‌؛ در عربی‌: شهر) است
در زبانهای‌ فارسی‌ میانه‌، از جمله‌ در پهلوی‌ و سغدی‌ نیز برای‌ بیان‌ معانی‌ گوناگون‌ و مرتبط با «ماه‌» از هزوارش‌های‌ هم‌ریشه‌ با یرح‌ استفاده‌ می‌شده‌ است‌. این‌ بحث‌ که‌ واژه‌ تاریخ‌ از تصحیف‌ و تعریب‌ واژه‌ ترکیبی‌ «ماه‌ روز» فارسی‌ پدید آمده‌ و نویسندگان‌ بسیاری‌  آن‌ را ذکر کرده‌اند، ریشه‌شناسی‌ عامیانه‌، و بی‌اعتبار است با توجه‌ به‌ ریشه‌شناسی‌ واژه‌ تاریخ‌، به ‌کارگیری‌ این‌ واژه‌ از سوی‌ نویسندگان‌ دوره‌ اسلامی‌، نشان ‌می‌دهد که‌ نخست‌ به‌ معنای‌ «بررسی‌ دستگاههای‌ تقسیم‌ زمان‌» به‌ کار می‌رفته‌ و سپس‌ گسترش‌ معنایی‌ یافته‌ و به‌ معنای‌ «علم‌تاریخ‌» به‌ کار رفته‌ است‌. بسیاری‌ از این‌ نویسندگان‌، در تعریف ‌تاریخ‌، هر دو معنی‌ را در نظر داشته‌اند. محیی‌الدین‌ محمدبن‌سلیمان‌ کافیجی‌ که‌ بحث‌ مستوفایی‌ در تعریف ‌علم‌ تاریخ‌ (زمان‌ سنجی‌) دارد، بیشترین‌ و مفصلترین‌ نظر را درتعریف‌ واژه‌ تاریخ‌ ، در هر دو معنی‌، عرضه‌ کرده‌ است‌. دربعضی‌ سنگنوشته‌های‌ باقیمانده‌ به‌ عربی‌، در شبه‌جزیره ‌عربستان‌ متعلق‌ به‌ پیش‌ از اسلام‌، واژه‌ تاریخ‌ به‌ معنای‌ «ماه‌» (دوره‌ گردش‌ ماه‌ به‌ دور زمین‌) به‌ کار رفته‌ است‌
در عین‌ حال‌، باید توجه‌ داشت‌ که‌ مسلمانان‌، تا پیش‌ از وضع‌ گاه‌شماری‌ هجری‌ قمری‌، از واژه‌ عَدَّ نیز برای‌ شمارش ‌روزها و تعیین‌ تاریخ‌ استفاده‌ می‌کرده‌اند (برای‌ آگاهی‌ ازحدیثی‌ به‌ روایت‌ سهل‌بن‌ سعد که‌ متضمن‌ استفاده‌ از این‌ واژه‌ به‌ معنای‌ تاریخ‌ است در۱۳۱۶ ش‌، سید حسن‌ تقی‌زاده‌ در نخستین‌ چاپ‌ کتاب‌گاه‌شماری‌ در ایران‌ قدیم‌، برای‌ جلوگیری‌ از خلط معانی‌ گوناگونی‌ که‌ واژه‌ تاریخ‌ در زبان‌ فارسی‌ دارد، واژه‌ گاه‌شماری‌ را برای‌ دانش‌ شناسایی ‌زمان‌ و وقت‌ (معرفه‌ المواقیت‌) وضع‌ و پیشنهاد نمود. بر این ‌اساس‌، واژه‌های‌ گاهنامه‌ و گاه‌شمار نیز در زبان‌ فارسی‌ ابداع ‌و رایج‌ شدند.

Check out my profile and connect with me on Empire Avenue. https://www.empireavenue.com/VOLGHAN?ref=i4jkxwx2

Grow your Social Audience. Run and complete Missions to grow your audience and discover new content and people. Earn Rewards for being social and redeem for Gift Cards, Music, Movies and more!
از طریقCheck out my profile and connect with me on Empire Avenue. https://www.empireavenue.com/VOLGHAN?ref=i4jkxwx2.

تاریخ تقویم در ایران و کشورهای اسلامی ـ گاهنامه‌/ تقویم‌ ‌

گاهنامه‌/ تقویم‌
سابقه‌ تهیه‌ دفترهایی‌ حاوی ‌اطلاعات‌ نجومی‌ به‌ قرون‌ اولیه‌ اسلامی‌ بازمی‌گردد. در این ‌دفترها درباره‌ وضع‌ خورشید در هریک‌ از صورتهای‌ فلکی ‌منطقه‌البروج‌ در یک‌ دوره‌ یک‌ ساله‌ و تخمین‌ محل‌ واقعی ‌سیارات‌ و ماه‌ در همین‌ دوره‌ زمانی‌ مطالبی‌ می‌آمده‌ و فهرستی ‌از نام‌ ماههای‌ سال‌ در چند گاه‌شماری‌ مختلف‌ و نیز پاره‌ای ‌دانستنیهای‌ نجومی‌ و احکام‌ نجومی‌ ذکر می‌شده‌ است‌. به ‌این‌ دفترها، تقویم‌، دفترالسَّنه‌ و دفتر سال‌ می‌گفتند.
ابن‌یونس‌ از یک‌ دفترالسَّنه‌، متعلق‌ به‌ ثابت‌بن‌ قرّه‌، نام‌ برده ‌اما در هیچیک‌ از فهرستهایی‌ که‌ از آثار ثابت‌بن‌ قرّه‌ تهیه‌ شده‌، به‌ این‌ رساله‌ اشاره‌ای‌ نشده‌ است‌. البته‌ رساله‌ فی‌ سَنه‌ الشمس‌ثابت‌، بر آشنایی‌ غرب‌ با گاه‌شماری‌ جهان‌ اسلام‌ تأثیر مهمی ‌داشت‌.
ساختار این‌ تقویمها عموماً از شکل‌ واحدی‌، بر اساس ‌بررسی‌ موقعیت‌ خورشید در صورتهای‌ فلکی‌ منطقه‌البروج‌، پیروی‌ می‌کرد و بر اساس‌ محل‌ قرار گرفتن‌ خورشید در هر یک‌ از این‌ صورتهای‌ فلکی‌ ــ که‌ خود بر مبنای‌ وسط‌الشمس‌ و تعدیل‌الشمس‌ محاسبه‌ می‌شد ــ و با ورود خورشید به‌ صورت ‌فلکی‌ حمل‌ (موقعیت‌ اعتدال‌ بهاری‌) تنظیم‌ می‌شد. این‌ تقویمها عموماً الگوی‌ واحدی‌ داشته‌اند که‌ شامل‌ سیزده‌ ستون‌ بوده ‌است‌. در چند ستون‌ اول‌، در جدولهای‌ متعدد و متوازی‌، موقعیت‌ روز هفته‌ به‌ هنگام‌ اعتدال‌ بهاری‌، روز ماه‌ در سال‌هجری‌ قمری‌ ناظر به‌ روز اعتدال‌ بهاری‌، و روز ماه‌ در هر یک ‌از گاه‌شماریهای‌ مهم‌ جهان‌ اسلام‌ (یعنی‌ سلوکی‌ و یزدگردی‌) تعیین‌ می‌شد. در ستونهای‌ بعدی‌، که‌ تعداد آنها بسته‌ به‌ نیت‌ یا ذوق‌ تقویم‌نویس‌ متغیر بود، موقعیت‌ سیارات‌ بر اساس‌ درجه‌ و دقیقه‌ در روزهای‌ سال‌، جدولهایی‌ برای‌ موقعیت‌ ماه‌ و اطلاعات‌ دیگری‌ چون‌ موقعیت‌ روزهای‌ هر گاه‌شماری‌ بسته‌ به‌ جشنها یا عزاداریها، هنگام‌ رؤیت‌ هلال‌ و هنگام‌ ظهر شرعی‌ در شهرهای‌ گوناگون‌ درج‌ می‌شد. در آخرین‌ قسمتها، اگر خورشیدگرفتگی‌ یا ماه‌گرفتگی‌ در آن‌ سال‌ پیش‌بینی‌ می‌شد، اطلاعات‌ مربوط به‌ آنها نیز درج‌ می‌گردید؛ به‌ سبب‌ نحس ‌دانستن‌ این‌ دو پدیده‌، ذکر آنها در صفحه‌ اول‌ تقویم‌ جایز نبود.
در قرون‌ بعد نیز شکل‌ و ساختار تقویمهای‌ استخراجی‌ با آنچه‌ ابوریحان‌ بیرونی‌ آن‌ را شرح‌ داده‌ تفاوت‌ چندانی‌ نکرد و بسته‌ به‌ مورد یا موقعیت‌ خاص‌، عوامل‌ جزئی‌ دیگری‌ نیز در این ‌تقویمهای‌ جدید ثبت‌ شد. کتابهایی‌ که‌ در قرون‌ بعدی‌ به‌ عنوان ‌راهنمای‌ تهیه‌ تقویمها تهیه‌ شدند، بندرت‌ چیزی‌ بیش‌ از آنچه ‌ابوریحان‌ بیرونی‌ بدان‌ پرداخته‌ بیان‌ می‌کنند؛ از جمله‌، آنچه ‌نصیرالدین‌ طوسی‌ (سی‌ فصل‌، فصلهای‌ یک‌ تا ده‌) درباره ‌مطالبی‌ که‌ در تقویمها باید ثبت‌ شوند نوشته‌، عملاً بسط آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ ابوریحان‌ بیرونی‌ گفته‌، با افزودن‌ مختصر دانسته‌هایی‌ که‌ پس‌ از ابوریحان‌ بیرونی‌ در سرزمینهای‌ اسلامی ‌درباره‌ تقویمها رواج‌ یافته‌ است‌. شاردن‌ نیز صورت‌ تفصیلی‌ و جزء به‌ جزء یکی‌ از این‌ تقویمها را، که‌ در دوره‌ صفوی‌ در ایران‌ تهیه‌ می‌شد، توضیح‌ داده‌ و انواع ‌گاه‌شماریهایی‌ را که‌ در این‌ تقویمها درج‌ می‌شده‌، بر شمرده ‌است‌.
مهمترین‌ تقسیم‌بندی‌ای‌ که‌ در دوره‌ صفوی‌ در ایران ‌درباره‌ تقویمها وجود داشته‌، تقسیم‌ آنها به‌ تقویمهای‌ تام‌ و غیرتام‌ بوده‌ که‌ بر اساس‌ آن‌، تقویم‌ تام‌ کاملترین‌ صورت ‌استخراج‌ تقویمها و شامل‌ انواع‌ گاه‌شماریها و اطلاعات‌ نجومی ‌و احکام‌ نجومی‌ بوده‌ که‌ در آن‌ زمان‌ امکان‌ محاسبه‌ آنها وجود داشته‌ است‌. ولی‌ در تقویم‌ غیرتام‌ مثلاً محاسبات‌ مربوط به‌تعیین‌ مدخل‌ (روز اول‌) و مشخصات‌ سال‌ در گاه‌شماری‌ دوازده‌ حیوانی‌  ارائه‌نمی‌شده‌ است‌ .
در دوره‌ قاجار، بویژه‌ در زمان‌ حکومت‌ ناصرالدین‌شاه‌ (۱۲۶۴ـ ۱۳۱۳)، به‌ دو علت‌ (ورود علوم‌ جدید از جمله ‌ستاره‌شناسی‌ جدید، و رواج‌ صنعت‌ چاپ‌ در ایران‌) در نحوه ‌استخراج‌ و تکثیر تقویمها تغییرات‌ مهمی‌ پدید آمد. در ۱۲۷۷/۱۲۳۹ ش‌ ناصرالدین‌شاه‌ به‌ استخراج ‌کنندگان‌ تقویمهای ‌سالانه‌ دستور داد که‌ خرافات‌ را به‌ تقویمهای‌ استخراجی‌ وارد نکنند (اعتمادالسلطنه‌، ص‌ ۱۲۹) و در ۱۲۹۱ /۱۲۵۳ش‌ به‌ محمد حسن‌خان‌ اعتمادالسلطنه‌ (متوفی‌ ۱۳۱۳) دستور داد که ‌تقویم‌ سالانه‌ استخراج‌ کندو اعتمادالسلطنه ‌نیز واژه‌ «سالنامه‌» را برای‌ این‌ تقویمها وضع‌ کرد. همچنین‌ به‌ فرمان‌ ناصرالدین‌شاه‌، برای‌ جلوگیری ‌از بروز تشتت‌، فقط تقویمهای ‌استخراجی‌ عبدالغفار نجم‌الملک ‌اصفهانی‌ (مشهور به ‌نجم‌الدوله‌، ستاره‌شناس‌ عهد قاجار، متوفی‌۱۳۲۶) اجازه‌ چاپ ‌یافت‌. در تقویمهای‌ استخراجی‌ عبدالغفار آگاهیهای‌ نجومی‌ و احکام‌ نجومی‌ متعددی‌ وجود دارد؛ از جمله ‌انواع‌ گوناگون‌ گاه‌شماریها (شامل‌ هجری‌ شمسی‌، هجری‌ قمری‌، میلادی‌، سلوکی‌/ رومی‌، یزدگردی‌، غازانی‌، محمدشاهی‌ و یهودی‌)، جدولهای‌ مختصر قبله‌یابی‌، جدولهای‌ رؤیت‌ هلال‌، انواع‌ «اختیارات‌» سال‌ و ماه‌ از دید احکام‌ نجومی‌ و برای‌ هر روز خاص‌ از سال‌، موقعیت‌ ماه‌ و سیارات‌، و جدول‌ کوچکی‌ برای ‌دانستن‌ اوقات‌ مناسب‌ استخاره‌ در طول‌ هفته‌.
تشتت‌ و ناهمگونیِ‌ تقویمهای‌ استخراجی‌ با دستور ناصرالدین‌شاه‌ بر طرف‌ نشد. سالها بعد، برای‌ جلوگیری‌ از بروز اشتباه‌ در تقویمهای‌ استخراجی‌، هیئتی‌ متشکل‌ از چند تن‌ از صاحب‌نظران‌ مأموریت‌ یافت‌ تا تقویمها را بررسی‌ و بهترین‌ آنها را برای‌ چاپ‌ و انتشار در سراسر کشور انتخاب‌ کند. اسنادی‌ از فعالیتهای‌ این‌ هیئت‌ در فاصله‌ سالهای‌ ۱۳۰۹ تا ۱۳۳۱ ش‌ وجوددارد . در ۱۳۰۷ش‌، سید جلال‌الدین‌ طهرانی‌ توانست‌ موافقت‌ وزارت ‌معارف‌ وقت‌ را برای‌ استفاده‌ از کلمه‌ «گاهنامه‌»، اختصاصاً برای‌ تقویمهای‌ منتشر شده‌ خود، جلب‌ نماید .
تهیه‌ تقویمهایی‌ با سبک‌ و سیاق‌ مورد اشاره‌ ابوریحان‌ بیرونی‌ با نام‌ تقویمهای‌ نجومی‌ همچنان‌ در ایران‌ ادامه‌ دارد.
در اروپا نمونه‌هایی‌ از تقویمهای‌ رایج‌ در سرزمینهای ‌اسلامی‌ و رساله‌های‌ مختلف‌ درباره‌ استخراج‌ تقویم‌ و چگونگی‌ ساختار آنها ترجمه‌ و منتشر شد  در ۱۶۴۹ میلادی‌، جان‌ گریوز بخشی‌ از کتابی‌ ناشناس‌ درباره‌ تقویم‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ را به‌ لاتینی‌ ترجمه‌ و به‌ همراه‌ متن‌ اصلی‌ در لندن‌ منتشر کرد. این‌کتاب‌ بخشی‌ است‌ از رساله‌ای‌ درباره‌ چگونگی‌ استفاده‌ از خلاصه‌نویسیهای‌ رایج‌ در انواع‌ تقویمها، بر اساس‌ حساب‌ جمل ‌و اختصارات‌ مربوط به‌ خورشید، سیارات‌ و اصطلاحات ‌نجومی‌. یکی‌ از کهنترین‌ تقویمهای‌ رایج‌ در کشورهای‌ اسلامی‌که‌ در غرب‌ ترجمه‌ و منتشر شده‌، تقویم‌ سال‌ ۶۰۹ جلالی‌/۱۶۸۷ میلادی‌ است‌ که‌ ماتیاس‌ بکیو آن‌ را ترجمه‌ و به‌ همراه‌ اصل‌ فارسی‌ در ۱۶۹۵ میلادی‌ در آلمان‌ منتشر کرد.

تقویم هجری قمری

تقویم هجری قمری
تقویم هجری قمری‌، چهارده قرن تقویم دینی مسلمانان جهان بوده است. از آنجا که قسمت عمده وقایع دینی و ملی تاریخمان بر اساس تقویم هجری قمری ضبط و ثبت شده‌، از این رو آشنایی با این تقویم‌، بسیار مهم است. تاریخ نویسان و سایر پژوهشگران درباره چگونگی پیدایی و سیر تحول تقویم هجری قمری در بخش‌های مختلف جزیره العرب، در ۱۸ سال نخست پس از هجرت پیامبر اکرم(ص) اختلاف نظر دارند. هر یک از این پژوهشگران با استناد به آیات شریفه قرآن مجید که موضوع آن نجوم و تقویم است و نیز به استناد قراردادها، صلح نامه ها، فرامین و نامه‌های نوشته شده در این سال ها و انبوه روایات نقل شده در کتب تاریخ و علوم دینی دوره اسلامی، نظراتی متفاوت و گاه متناقض، اظهار کرده‌اند؛ اما تا کنون‌، هیچ یک از آنها از دایره فرض و گمان فراتر نرفته‌اند.
تقویم هجری قمری بر دو نوع است: تقویم هجری قمری هلالی و تقویم هجری قمری قراردادی. اصول و پایه‌های اساسی این تقویم ها به شرح زیرند.
تقویم هجری قمری هلالی
تقویم هجری قمری هلالی، تقویم دینی مسلمانان جهان است. مبدأ این تقویم، اول محرم سالی است که پیامبر اکرم(ص) از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت فرمودند. این مبدأ قراردادی است و ۵۹ تا ۷۱ شبانه‌روز قبل از تاریخ تقریبی هجرت پیامبر اکرم(ص) اختیار شده است. اسلام شناسان درباره تاریخ هجرت از ۱ تا ۱۳ ربیع الاول ۱ هجری قمری اختلاف نظر دارند. این مبدأ در اغلب کشورهای اسلامی‌، روز جمعه ۱ محرم ۱ هجری قمری‌، مطابق ۲۷ تیر ۱ هجری شمسی و مطابق ۱۶ ژوئیه ۶۲۲ میلادی (ژولی) اختیار شده است.
سالهای این تقویم، شامل ۱۲ ماه قمری هلالی است که به ‌ترتیب عبارتند از : محرم،صفر،ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده و ذیحجه. تاریخ اول هر ماه با رؤیت هلال ماه نو در شامگاه روز بیست و نهم یا سی اُم ماه قبل ماه‌، به ثبوت می‌رسد. با این حساب‌، تعداد شبانه‌روزهای هر ماه قمری که برابر با مدت زمان بین دو رؤیت متوالی هلال ماه نو است، ۲۹ یا ۳۰ شبانه‌روز گرفته می‌شود. در این تقویم، نوع ماههای قمری، حقیقی است.
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماههای قمری به مقادیر مشخصه‌های ماه و خورشید و موقعیت جغرافیایی رصدگر در لحظه غروب خورشید تاریخ بیست و نهمین روز ماه قبل، بستگی دارد. به عبارت دقیق‌تر، کارشناسان مسائل تقویم هجری قمری‌، برای بررسی وضعیت رؤیت پذیری یا رویت ناپذیری هلال ماههای قمری در شامگاه بیست و نهمین روز هر ماه قمری در نقطه جغرافیایی مورد نظر، روش علمی تازه ای را به کار می‌برند. این روش به این شرح است که در مرحله نخست‌، مشخصه‌های ماه و خورشید را برای لحظه غروب خورشید بیست و نهمین روز ماه قمری محاسبه می‌کنند. سپس‌، این مقادیر مشخصه ها را با همه مقادیر مشخصه‌های متناظرِ آنها بر اساس رکوردهای جهانی رؤیت هلال ماه، مقایسه می‌کنند. این رکوردها، مربوط به رؤیت هلال ماهها از سال ۱۸۵۹ تا زمان حاضر هستند که به تأیید مراکز نجومی معتبر جهان رسیده‌اند. حالات متفاوتی ممکن است رخ دهد.
کارشناسان بر اساس این حالات‌، درباره رؤیت پذیری یا رؤیت‌ناپذیری هلال ماه در شامگاه بیست و نهمین روز هر ماه قمری و در نتیجه، تعیین تاریخ اول هر ماه نو قمری برای آن نقطه جغرافیایی مورد نظر، اظهار نظر می‌کنند. البته، این امکان وجود دارد که هلال ماه نو در مکانی بر روی کره زمین، دقایقی قبل یا بعد از لحظه غروب خورشید روزهای بیست و نهم یا سی اُم رؤیت شود. این اختلاف یک شبانه‌روز در رؤیت هلال ماههای قمری، اختلاف یک شبانه‌روز در تقویم هجری قمری هلالی کشورهای اسلامی را سبب می‌شود.
طول ماه هلالی
طول ماه هلالی، مدت زمان بین دو لحظه ماه نو نجومی متوالی است. مقدار متوسط طول ماه هلالی از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، ۵۳۰۵۸۹/۲۹ شبانه‌روز یا معادل ۲۹ شبانه‌روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۹/۲ ثانیه است. طول ماه هلالی متوسط، ثابت نیست و به علت تاثیر عوامل نجومی، به مقدار بسیار کمی تغییر می‌کند. طول ماه هلالی حقیقی نیز ثابت نیست و به علت تاثیر عوامل نجومی‌، به مقدار قابل ملاحظه ای تغییر می‌کند. از سال ۱۳۶۳ هجری شمسی (مطابق ۱۹۸۴ میلادی) به بعد، چند تن از پژوهشگران علم نجوم با انجام پژوهشها و محاسبات رایانه ای گسترده درباره تعداد زیادی از لحظه‌های ماه نو نجومی، طول ماههای هلالی حقیقی و همچنین ‌ترسیم نمودارهای خاص، به تغییرات دقیق طول ماه هلالی حقیقی، پی برده‌اند. نتایج کارهای چهارتن از این پژوهشگران به شرح زیرند:
صیاد‌، تغییرات طول ماه هلالی حقیقی را در بازه زمانی تقریباً ۳۸ سال شمسی یا در طی ۴۶۹ طول ماه هلال حقیقی (ماه گَردهای شماره ۴۵۹ تا شماره ۹۲۷) که مربوط به لحظه‌های ماه نو نجومی از ۲۸ ژانویه ۱۹۶۰ تا ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷ می‌باشد، مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که طول ماه هلالی حقیقی، در بازه زمانی یاد شده‌، بین ۲۹ شبانه‌روز و ۶ ساعت و ۵۳ دقیقه (کوتاه‌ترین زمان، مربوط به ماه گرد شماره ۵۲۶ با تاریخ ماه نو نجومی ۲۹ ژوئن ۱۹۶۵) تا ۲۹ شبانه‌روز و ۱۹ ساعت و ۵۵ دقیقه (طولانی‌ترین زمان، مربوط به مربوط به ماه گَرد شماره ۶۳۱ با تاریخ ماه نو نجومی ۲۴دسامبر ۱۹۷۳) و با دامنه تغییرات ۱۳ ساعت و ۲ دقیقه در طرفین مقدار متوسط طول ماه هلالی‌، تغییر می‌کند. افزون بر این، دوره تغییرات طول ماه هلالی حقیقی، معادل نیم دوره ساروس(Saros) است. به عبارت دقیق‌تر، پس از سپری شدن ۱۱۱ یا ۱۱۲ ماه هلالی‌، طول ماههای هلالی حقیقی با تغییرات جزیی نسبت به ‌ترتیب دوره‌های قبلی، در دوره‌های بعدی تکرار می‌شوند. نیم دوره‌های ساروس اول تا چهارم به ‌ترتیب شامل ۱۱۲، ۱۱۱‌،۱۱۲ و ۱۱۲ ماه هلالی حقیقی است.
ریچارد استفنسن (Richard Stephenson) از دانشگاه دارام (Durham) انگلستان و لیو بائولین (Liu Baolin) از رصدخانه پارپِل مانتِین (Purple Mountain Observatory) چین، تغییرات طول ماه هلالی حقیقی را برای مدت ۵۰۰۰ سال میلادی (۱۰۰۰ قبل از میلاد تا ۴۰۰۰ میلادی) مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه جالب رسیدند که طول ماه هلالی حقیقی، در بازه زمانی یادشده، بین ۲۹ شبانه‌روز و ۶ ساعت و ۲۶ دقیقه (کوتاه‌ترین زمان در سال ۳۰۲ قبل از میلاد) تا ۲۹ شبانه‌روز و ۲۰ ساعت و ۶ دقیقه (طولانی‌ترین زمان در سال ۴۰۰ قبل از میلاد) و با دامنه تغییرات ۱۳ ساعت و ۴۰ دقیقه در طرفین مقدار متوسط طول ماه هلالی، تغییر می‌کند.
علاء جواد، عضو انجمن منجمین غیر حرفه‌ای کویت، تغییرات طول ماه هلالی حقیقی را برای مدت ۸۰۰ سال میلادی (۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰) مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه جالب رسید که طول ماه هلالی حقیقی، در بازه زمانی یاد شده، بین ۲۹ شبانه‌روز و ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه (کوتاه‌ترین زمان با تاریخ ماه نو نجومی ۱۸ ژوئن ۱۷۰۸) تا ۲۹ شبانه‌روز و ۱۹ ساعت و ۵۹ دقیقه (طولانی‌ترین زمان با تاریخ ماه نو نجومی ۱۵ دسامبر ۱۶۱۰) و با دامنه تغییرات ۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه در طرفین مقدار متوسط طول ماه هلالی، تغییر می‌کند. افزون بر این، دوره تغییرات طول ماه هلالی حقیقی از دو نوع دوره تشکیل شده است: یکی دوره کوتاه (کمی بیش از ۱ سال شمسی، تقریباً معادل ۱۴ ماه هلالی‌، کمینه ۱۳ ماه و بیشینه ۱۸ ماه هلالی) و دیگری دوره طولانی (تقریباً معادل ۹ سال شمسی) که چندین دوره کوتاه یاد شده در درون آن قرار دارد.
طول سال قمری متوسط
طول سال قمری، شامل ۱۲ طول ماه هلالی است. مقدار متوسط طول سال قمری، از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، ۳۶۷۰۶۸/۳۵۴ شبانه‌روز یا معادل ۳۵۴ شبانه‌روز و ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۷/۳۴ ثانیه است. طول سال قمری متوسط ثابت نیست و به علت تغییرات بسیار کم طول ماه هلالی متوسط، مقدار آن نیز دستخوش تغییرات بسیار کم است.
تقویم هجری قمری قراردادی
تاریخ نویسان و سایر پژوهشگران، برای سهولت در محاسبات روزمره تقویم هجری قمری و بر طرف کردن اشکالات ناشی از یک شبانه‌روز اختلاف در تقویم هجری قمری هلالی در کشورهای اسلامی، از تقویمی به نام«تقویم هجری قمری قراردادی» استفاده می‌کنند.
مبدأ و نام ۱۲ ماه این تقویم، همانند تقویم هجری قمری هلالی است. تعداد شبانه‌روز ماههای این تقویم، متناوباً ۳۰ و ۲۹ شبانه‌روز است. یعنی ماه محرم ۳۰، ماه صفر ۲۹ شبانه‌روز و همین‌طور تا آخر گرفته می‌شود. توضیح اینکه، تعداد شبانه‌روز ماه ذیحجه در سالهای عادی ۲۹ و در سالهای کبیسه ۳۰ شبانه‌روز است. در این تقویم، نوع ماههای قمری، قراردادی است.
طول سال قمری قراردادی ( ۳۵۴ ۱۱/۳۰ یا ۳۵۴/۳۶¯   شبانه‌روز) عدد صحیحی از شبانه‌روز‌های کامل نیست. حال آنکه در محاسبات روزمره تقویم هجری قمری، طول سال با تعداد شبانه‌روزهای کامل مورد نیاز است. از این رو، تاریخ نویسان و سایر پژوهشگران، برای بر طرف کردن این مشکل در تقویم هجری قمری قرار دادی از کسر شبانه‌روز طول سال قمری قراردادی طرف نظر می‌کنند و این سال ۳۵۴ شبانه‌روزه را «سال عادی» می‌نامند. پس از گذشت دو یا سه سال که مجموع کسور شبانه‌روز طول این سالها به یک شبانه‌روز می‌رسد. در این صورت، یک شبانه‌روز به آخر سال مورد نظر اضافه می‌کنند و آن سال ۳۵۵ شبانه‌روز را «سال کبیسه» می‌نامند.
البته، این نکته مهم را باید یادآوری کرد که دوره کبیسه ۳۰ ساله قمری نوع ۲ که توسط عده ای از پژوهشگران در برخی از تقویم‌های تطبیقی منتشر شده در جهان، به کار رفته است، به علت فقدان مبنای محاسبات ریاضی صحیح، مورد تایید نگارنده نیست.
دقت تقویم هجری قمری قراردادی
بررسیهای آماری انجام شده توسط نگارنده در مورد مقایسه داده‌های مربوط به روز هفته اول ماههای تقویم هجری قمری قراردادی نسبت به روز هفته اول ماههای تقویم هجری قمری هلالی در بازه زمانی ۱۵۳ سال هجری قمری (۱۲۵۷ تا ۱۴۰۹) نشان داد که روز هفته اول ماههای تقویم هجری قمری قراردادی در ۴۳/۶۴% با روز هفته اول ماههای تقویم هجری قمری هلالی، انطباق دارد. اما در ۳۵/۳۵%یک شبانه‌روز و در ۲۲/۰% دو شبانه‌روز خطا دارد.

تاریخچه تقویم میلادی

تقویم میلادی

تقویم میلادی در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تقویم رسمی استفاده می شود. بسیاری از وقایع تاریخی ایران بخصوص قبل از اسلام با این تقویم بیان شده است. ضمناً این گاهشماری در زمان حاضر به حدی در بین مردم شیوع یافته که در تقویم های سالیانه ایرانی محل خاصی را به خود اختصاص داده است. از این رو آشنایی با تاریخچه پیدایش، تحوّل و تکامل آن لازم به نظر می رسد.
پیدایش تقویم میلادی
 
کنستانتینوس یا قسطنطین (۲۷۴ تا ۳۳۷ میلادی) اولین امپراتور مسیحی بود که بر روم حکومت کرد. وی در سال ۳۱۳ بعد از میلاد آیین مسیحیت را در ردیف ادیان رسمی آن زمان قرار داد. قسطنطین به موجب فرمانی دستگاه شمارش روزهای ماه را لغو و به جای آن روز هفته را معمول داشت و روز یکشنبه را به عنوان اوّلین روز هفته و روز عبادت مسیحیان تخصیص داد. در سال ۳۲۵ م، شورای عمومی کلسیای شهر نیقه (در شمال غربی ترکیه امروزی) با حضور قسطنطین و تعداد ۳۱۸ نفر از علمای مسیحی تشکیل شد. در این شورا، شرایع مسیحیت به تصویب رسید. یکی از مصوبات این شورا، این بود که سال شمسی برای امور و مقاصد عمومی و سال قمری برای تعیین بعضی از اعیاد و برگزاری امور دینی مثل روز عید پاک و غیره به رسمیت شناخته شد. در سال ۳۲۵ م، بر طبق ارصاد نجومی، تاریخ اعتدال بهاری در ۲۱ مارس مقرر شد.
پیدایش تقویم میلادی، نتیجه نزاعی بود که مدتهای متمادی در مورد صحیح محاسبه نمودن روزهای تولد حضرت مسیح(ع) و عید پاک، بین کلیساها وجود داشت. در سال ۵۲۵ بعد از میلاد، راهبی رومی به نام «دیونی سیوس اکزیگیوس» بنا به درخواست پاپ ژان اول جدولهای جدیدی برای تعیین روز عید پاک تهیه کرده بود. او پیشنهاد کرد که تاریخ تولد حضرت مسیح (ع) به عنوان مبداء تقویم مسیحیان اختیار شود. دیونی سیوس به دلایل نامعلومی، روز تولد حضرت مسیح (ع) را ۲۵ دسامبر حساب کرد. در حالی که پژوهشگران به استناد شواهد و اسناد مختلف تولد مسیح را حدود ۴ تا ۱۲ سال قبل از تاریخ محاسبه شده توسط دیونی سیوس میدانند. درتقویم پیشنهاد شده توسط وی طول سال شمسی ۲۵/۳۶۵ شبانه روز و سالهای قابل قسمت بر عدد ۴، کبیسه محسوب می شد. اما استفاده از تقویم میلادی به علت عدم موافقت کلیساهای مسیحی، جنبه عمومیت پیدا نکرد.
تقویم میلادی از قرن هفتم میلادی در ایتالیا و انگلستان و به دنبال آن در قسمتهای از اسپانیا مورد استفاده قرار گرفت. از قرن یازدهم میلادی، تقویم میلادی در قسمت عمده‌ای از اروپا جنبه عمومیت پیدا کرد. در قرون اخیر در بسیاری از کتب تاریخی، نجومی و غیره تقویم میلادی یادشده به نام «تقویم ژولین» یا «تقویم ژولیوسی» یا «تقویم ژولی» معرفی شده است.
اصلاح تقویم میلادی
همانطور که گفته شد، طول سال شمسی در تقویم میلادی ۲۵/۳۶۵ شبانه روز بود. در صورتی که سال شمسی حقیقی (مدت زمان بین دو عبور متوالی مرکز خورشید از نقطه اعتدال بهاری) تقریباً ۲۴۲۲/۳۶۵ شبانه روز است. بنابراین طول سال در تقویم میلادی یادشده به مقدار ۰۰۷۸/۰ شبانه روز از طول متوسط سال شمسی حقیقی بیشتر منظور می شد. این خطای سالانه به تدریج باعث می شد که آغاز فصول شمسی به طور تقریبی در هر ۱۲۸ سال، یک شبانه ‌روز زودتر از تاریخ واقعی خود شروع شوند. در نتیجه اعیاد محاسبه شده بر اساس تقویمهای آن روزگار دیرتر از تاریخ واقعی خود اتفاق می افتادند. در نخستین تقویمهای کلیسایی، که در سال ۳۲۵ بعد از میلاد تنظیم شد، تاریخ اعتدال بهاری بر طبق ارصاد نجومی در ۲۱ مارس بود. اما در سال ۱۳۲۵ میلادی، یعنی پس از گذشت ۱۰۰۰ سال، خطاهای جمع شده باعث شد که تاریخ اعتدال بهاری، ۸ شبانه روز زودتر یعنی در تاریخ ۱۳ مارس واقع شود. تقریباً از اوایل ربع دوم قرن چهاردهم تلاشهای فراوانی برای اصلاح تقویم میلادی انجام شد.
در سال ۱۵۷۶ میلادی، پاپ گرگوری سیزدهم کمیسیون خاصی را به سرپرستی کریستوفر کلاویوس، منجم و استاد ریاضیات دانشگاه یسوعان شهر رم، مامور بررسی و اصلاح تقویم میلادی نمود. در همین زمان، الی سییوس لیلیوس ، استاد دانشگاه پروژیا، پیشنهادی را که از چند سال قبل برای اصلاح تقویم میلادی، آماده کرده بود را برای پاپ فرستاد. این پیشنهاد مورد توجه کمیسیون اصلاح تقویم قرار گرفت. سرانجام اصول کلی تقویم اصلاح شده در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۵۸۲ میلادی به موجب فرمانی از طرف پاپ گرگوری سیزدهم منتشر شد. این فرمان بر مبنای دو اصل زیر تقویم میلادی را اصلاح کرد:
الف- تاریخ اعتدال بهاریِ سال ۱۵۸۲ را ایگناتیوس دانته عضو کمیسیون اصلاح تقویم، با استفاده از یک شاخص بزرگ در محل کلیسای بولونی مطابق با ۱۱ مارس تعیین کرد، در صورتی که در سال ۳۲۵ بعد از میلاد، تاریخ اعتدال بهاری در ۲۱ مارس مقرر شده بود. رصد نجومی دانته نشان داد که در سال ۱۵۸۲ میلادی، آغاز فصل بهار بعد از گذشت ۱۲۵۷ سال میلادی، ۱۰ شبانه روز زودتر از تاریخ واقعی خود شروع شده بود. برای اصلاح تقویم میلادی، ۱۰ شبانه روز از سال ۱۵۸۲ میلادی حذف شد. به این صورت که روز ۵ اکتبر را روز ۱۵ اکتبر ۱۵۸۲ میلادی محسوب کردند و در سال ۱۵۸۲ میلادی را «سال تصحیح» نامیدند.
ب- برای تثبیت اعتدال بهاری در تاریخ واقعی خود و جلوگیری از تکرار خطاهای جمع شده ناشی از اختلاف بین طول سال شمسی در تقویم میلادی و طول متوسط سال شمسی حقیقی (که در هر ۴۰۰ سال میلادی، به طور تقریبی ۳ شبانه روز می شد.) مقرر شد که سالهایی که دو رقم سمت راست آنها، دو صفر(۰۰) است، در صورت بخش پذیر بودن بر عدد ۴۰۰ و بقیه سالها در صورت بخش پذیر بودن بر عدد ۴، کبیسه منظور شوند. به عنوان مثال از بین سالهای ۱۷۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ و ۲۰۰۰، فقط سال ۲۰۰۰ کبیسه بود و از بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ میلادی، فقط سال ۲۰۰۸ میلادی کبیسه خواهد بود. با این حساب در تقویم میلادی اصلاح شده در هر ۴۰۰ سال ۹۷ کبیسه یعنی تعداد ۳ کبیسه کمتر از تقویم میلادی اصلاح نشده اتفاق می افتد و از این طریق ۳ شبانه روز خطاهای جمع شده، اصلاح می شود.
اجرای قانون کبیسه پاپ گرگوری طول متوسط سال معادل ۲۴۲۵/۳۶۵ شبانه روز می شود که در هر ۳۳۰۰ سال، یک روز خطا خواهد داشت. علاوه بر این طبق فرمان پاپ سال نو باید از اول ژانویه آغاز شود. تقویم میلادی اصلاح شده در اکثر کشورهای پیرو مذهب کاتولیک به سرعت پذیرفته شد اما در سایر کشورهای پیرو مذاهب دیگر مسیحیت، به کندی پذیرفته شد.
تقویم اصلاح شده که « تقویم گرگوری» نامیده می شود، همان تقویم میلادی کنونی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تقویم رسمی متداول است.
 

مراحل ایجاد پذیرش برای غذاهای جدید در فست فود

New Post has been published on https://www.iranhfc.tv/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%81/

مراحل ایجاد پذیرش برای غذاهای جدید در فست فود

گاها فست فودهای حرفه ای بعد از کسب موفقیت نسبی در زمینه بازاریابی و مارکتینگ،تصمیم به ارتقا منو خود می گیرند.

ابتدا به ساکن لازم است تعریفی نسبی از پذیرش را  داشته باشیم:

پذیرش(فرایند پذیرفتن):یک فرایند ذهنی که فرد پس از آگاهی از یک محصول جدید تا پذیرش نهایی از آن می گذرد.که این کلید واژه در فست فود به تصمیمی اطلاق می شود که مشتری تصمیم به استفاده پر تکرار از محصول جدید می گیرد.

مراحل پذیرش محصول جدید در فست فود به شکل زیر می باشد:

  • آگاهی:ابتدا به ساکن باید محصول به صورت مناسبی به نمایش درآید.
  • علاقه:با اطلاع رسانی توسط پرسنل و کاتالوگ باید سعی به ایجاد علاقه در مشتری گردد.
  • ارزیابی:قطعا مشتری به ارزیابی محصول پیشنهادی با سایر انتخاب ها می پردازد.
  • آزمون:مشتری یک بار محصول را تست می نماید.
  • پذیرش:بعد از موفقیت محصول در متقاعد کردن خواسته های مشتری محصول به یکی از انتخابهای مشتری در می آید.

گروه iranhfc (گروه فوق تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ)پیشرو و نوآور در راه اندازی و هندلینگ فست فودهای حرفه ای