ولقان حسینی

ولقان حسینی

 • کارشناس ارشد و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک.
 • کارشناس طراحی اینترنت و تکنولوژی از دانشگاه نوادا، لوس آنجلس (UNLV).
 • کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر از موسسه بین المللی آموزش مهندسی اینترنت (IIET).
 • گواهی ایزو 9001 از انستیتو کیفیت خدمات هند (IQCS).
 • گواهی ایزو 9001 در کیفیت خدمات از بریتانیا (BCI).
 • مدیر دفتر تبلیغات و تجارت الکترونیک یزد.
 • عضو انجمن طراحان وب.
 • مشاور و مجری تجارت الکترونیک شرکت های بین المللی UM Nutrition, Alien Entity, Impoex, HDPET, Marine HVAC, Wiedehopf Holz, RM Jeans و گروه هتل های Z.
 • مشاور و مجری تبلیغات کارخانه های آلومین میبد، دانا الکترونیک، صنایع شیر ایساتیس، صاعقه الکتریک، شیمی پلاستیک، مروارید پلاستیک، گروه صنعتی حکیمیان و …
 • مجری تجارت الکترونیک سازمان صنایع دریایی، خانه صنعت و معدن جوانان فارس، حزب اعتماد ملی یزد، انجمن بین المللی علوم کاربردی، هیئت کونگ فو کهگیلویه، هیئت تنیس روی میز یزد و …
 • مشاور و مجری تجارت الکترونیک هتل های مارال قم، فرهنگیان ارومیه، اردبیل و سرعین.
 • مشاور انفورماتیک نشریات فاطمیون، آرمان ملی، بانگ صبح، کار و صنعت، کاوش، میراث فرهنگی تهران و سنت نیوز.
 • مشاور مجموعه های رث گرافیک، پیام گرافیک و مدیر برنامه های تبلیغاتی تعدادی از اشخاص حقیق و حقوقی.

فعالیت‌های تجاری وی از سال 1380 با همکاری برای وب‌سایت Leo Archive در آلمان آغاز شد، بعد از ارائه حدود 3 هزار کار گرافیکی با همکاری سایت امریکایی Alien Entity به صورت رسمی‌ وارد بازار تجارت آنلاین و الکترونیک شد. پس از سه سال با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن که همکاری با شرکت‌های خارجی و به خصوص امریکایی را ناممکن می‌کرد سرانجام با تاسیس دفتر تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۵ به بازار ایران روی آورد. در این مدت پروژه‌های کوچک و بزرگ بسیاری توسط این دفتر انجام شده است. برای آشنایی بیشتر به وبسایت www.VOLGHAN.net مراجعه فرمایید.

ولقان حسینی

ولقان حسینی

 • کارشناس ارشد و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک.
 • کارشناس طراحی اینترنت و تکنولوژی از دانشگاه نوادا، لوس آنجلس (UNLV).
 • کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر از موسسه بین المللی آموزش مهندسی اینترنت (IIET).
 • گواهی ایزو 9001 از انستیتو کیفیت خدمات هند (IQCS).
 • گواهی ایزو 9001 در کیفیت خدمات از بریتانیا (BCI).
 • مدیر دفتر تبلیغات و تجارت الکترونیک یزد.
 • عضو انجمن طراحان وب.
 • مشاور و مجری تجارت…

View On WordPress

ولقان حسینی

ولقان حسینی

– کارشناس ارشد و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک.
– کارشناس طراحی اینترنت و تکنولوژی از دانشگاه نوادا، لوس آنجلس (UNLV).
– کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر از موسسه بین المللی آموزش مهندسی اینترنت (IIET).
– گواهی ایزو 9001 از انستیتو کیفیت خدمات هند (IQCS).
– گواهی ایزو 9001 در کیفیت خدمات از بریتانیا (BCI).
– مدیر دفتر تبلیغات و تجارت الکترونیک یزد.
– عضو انجمن طراحان وب.
– مشاور و مجری تجارت الکترونیک شرکت های بین المللی UM Nutrition, Alien Entity, Impoex, HDPET, Marine HVAC, Wiedehopf Holz, RM Jeans و گروه هتل های Z.
– مشاور و مجری تبلیغات کارخانه های آلومین میبد، دانا الکترونیک، صنایع شیر ایساتیس، صاعقه الکتریک، شیمی پلاستیک، مروارید پلاستیک، گروه صنعتی حکیمیان و …
– مجری تجارت الکترونیک سازمان صنایع دریایی، خانه صنعت و معدن جوانان فارس، حزب اعتماد ملی یزد، انجمن بین المللی علوم کاربردی، هیئت کونگ فو کهگیلویه، هیئت تنیس روی میز یزد و …
– مشاور و مجری تجارت الکترونیک هتل های مارال قم، فرهنگیان ارومیه، اردبیل و سرعین.
– مشاور انفورماتیک نشریات فاطمیون، آرمان ملی، بانگ صبح، کار و صنعت، کاوش، میراث فرهنگی تهران و سنت نیوز.
– مشاور مجموعه های رث گرافیک، پیام گرافیک و مدیر برنامه های تبلیغاتی تعدادی از اشخاص حقیق و حقوقی.

فعالیت‌های تجاری وی از سال 1380 با همکاری برای وب‌سایت Leo Archive در آلمان آغاز شد، بعد از ارائه حدود 3 هزار کار گرافیکی با همکاری سایت امریکایی Alien Entity به صورت رسمی‌ وارد بازار تجارت آنلاین و الکترونیک شد. پس از سه سال با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن که همکاری با شرکت‌های خارجی و به خصوص امریکایی را ناممکن می‌کرد سرانجام با تاسیس دفتر تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۵ به بازار ایران روی آورد. در این مدت پروژه‌های کوچک و بزرگ بسیاری توسط این دفتر انجام شده است. برای آشنایی بیشتر به وبسایت http://www.VOLGHAN.net مراجعه فرمایید.

ولقان حسینی

ولقان حسینی

– کارشناس ارشد و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک.
– کارشناس طراحی اینترنت و تکنولوژی از دانشگاه نوادا، لوس آنجلس (UNLV).
– کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر از موسسه بین المللی آموزش مهندسی اینترنت (IIET).
– گواهی ایزو 9001 از انستیتو کیفیت خدمات هند (IQCS).
– گواهی ایزو 9001 در کیفیت خدمات از بریتانیا (BCI).
– مدیر دفتر تبلیغات و تجارت الکترونیک یزد.
– عضو انجمن طراحان وب.
– مشاور و مجری تجارت الکترونیک شرکت های بین المللی UM Nutrition, Alien Entity, Impoex, HDPET, Marine HVAC, Wiedehopf Holz, RM Jeans و گروه هتل های Z.
– مشاور و مجری تبلیغات کارخانه های آلومین میبد، دانا الکترونیک، صنایع شیر ایساتیس، صاعقه الکتریک، شیمی پلاستیک، مروارید پلاستیک، گروه صنعتی حکیمیان و …
– مجری تجارت الکترونیک سازمان صنایع دریایی، خانه صنعت و معدن جوانان فارس، حزب اعتماد ملی یزد، انجمن بین المللی علوم کاربردی، هیئت کونگ فو کهگیلویه، هیئت تنیس روی میز یزد و …
– مشاور و مجری تجارت الکترونیک هتل های مارال قم، فرهنگیان ارومیه، اردبیل و سرعین.
– مشاور انفورماتیک نشریات فاطمیون، آرمان ملی، بانگ صبح، کار و صنعت، کاوش، میراث فرهنگی تهران و سنت نیوز.
– مشاور مجموعه های رث گرافیک، پیام گرافیک و مدیر برنامه های تبلیغاتی تعدادی از اشخاص حقیق و حقوقی.

فعالیت‌های تجاری وی از سال 1380 با همکاری برای وب‌سایت Leo Archive در آلمان آغاز شد، بعد از ارائه حدود 3 هزار کار گرافیکی با همکاری سایت امریکایی Alien Entity به صورت رسمی‌ وارد بازار تجارت آنلاین و الکترونیک شد. پس از سه سال با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن که همکاری با شرکت‌های خارجی و به خصوص امریکایی را ناممکن می‌کرد سرانجام با تاسیس دفتر تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۵ به بازار ایران روی آورد. در این مدت پروژه‌های کوچک و بزرگ بسیاری توسط این دفتر انجام شده است. برای آشنایی بیشتر به وبسایت http://www.VOLGHAN.net مراجعه فرمایید.

ولقان حسینی

ولقان حسینی

– کارشناس ارشد و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک.
– کارشناس طراحی اینترنت و تکنولوژی از دانشگاه نوادا، لوس آنجلس (UNLV).
– کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر از موسسه بین المللی آموزش مهندسی اینترنت (IIET).
– گواهی ایزو 9001 از انستیتو کیفیت خدمات هند (IQCS).
– گواهی ایزو 9001 در کیفیت خدمات از بریتانیا (BCI).
– مدیر دفتر تبلیغات و تجارت الکترونیک یزد.
– عضو انجمن طراحان وب.
– مشاور و مجری…

View On WordPress

تو جان می بخشی و اینجا به فتوای تو می گیرند جان از ما
نمی دانم کی ام من . نمی دانم کی ام من
آدمم، روحم، خدایم یا که شیطانم