بگذار اگر این‌بار سر از خاک برآرم
بر شانه‌ی تنهایی خود سر بگذارم

از حاصل عمر به‌هدر رفته‌ام ای ‌دوست
ناراضی‌ام، امّا گله‌ای از تو ندارم

در سینه‌ام آویخته دستی قفسی را
تا حبس نفس‌های خودم را بشمارم

از غربت‌ام این‌قدر بگویم که پس‌از تو
حتی ننشسته‌ست غباری به مزارم

ای کشتی جان! حوصله کن می‌رسد آن‌روز
روزی که تورا نیز به دریا بسپارم

نفرین گل سرخ بر این «شرم» که نگذاشت
یک‌بار به پیراهن تو بوسه بکارم

ای بغض فرو خفته مرا مرد نگه دار
تا دست خداحافظی‌اش را بفشارم

چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه می گیرد
از این بی آبرویی نام ما آوازه می گیرد

من از خوش باوری در پیله ی خود فکر می کردم
خدا دارد فقط صبر مرا اندازه می گیرد

به روی ما به شرط بندگی در می گشاید عشق
عجب داروغه ای! باج سر دروازه می گیرد

چرا ای مرگ می خندی؟ نه می خوانی، نه می بندی!
کتابی را که از خون جگر شیرازه می گیرد

ملال آورتر از تکرار رنجی نیست در عالم
نخستین روز خلقت غنچه را خمیازه می گیرد

Islamic Republic of Turkey

اجازه ندین به بهانه دشمن و کودتا و فتنه و جنگ و شرایط کنونی، دیکتاتوری بسازن. حق آزادی بیان و حق آزادی اندیشه، حتی برای مخالفان. مرگ برای هیچکس. زنده باد آزادی.

İfade özgürlüğü hakkı ve düşünce özgürlüğü hakkı. Hatta muhalifleri için. hiç kimseye ölüm. Yaşasın özgürlük.

The right to freedom of expression and the right to freedom of thought, even for opponents. Death for no one. Long live freedom.

#turkey #darbe #turkiye #coup #ترکیه #کودتا

هرچه گفتم مشو عاشق نشنیدی، حالا
همچو پاییز بشو زرد که حقت اینست

دیدی آخر دم مردانه بجز لاف نبود
بکش از مردم نامرد که حقت اینست

آنچه بر عاشق دلخسته روا دانستی
فلک آخر سرت آورد که حقت اینست

قلبم ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﻼﻃﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺎ ﺧﯿﺰﺵ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ

مست شد ،خواست که ساغر شکند، عهد شکست
فرق پیمانه و پیمان، زکجا داند مست

#محبت #عشق #ساقی #مست #عهد #شکست #پیمانه #پیمان #ولقان #volghan

کاری به محتوا و ذهن مریضش ندارم اما خدمت طراح محترم پایگاه عرض کنم Ctrl+Shift متن رو راست به چپ میکنه 😉 #حجاب
——
بس کن ای زاهد بی مایه که بس خدا خدا بکردی
همه را سیر از این خدای بیچاره بینوا بکردی
تو پریشانی و بیماری و به درد غم دچاری
همه را به درد خویش زخمی و مبتلا بکردی
چه حکایتی ست با تو که به صد رنگ درآیی
همه را به سوی کعبه بنمودی و خود ریا بکردی
چه دعایی؟ من از این حنای بی رنگ تو حاصلی ندیدم
که تو بیش از همه محتاج دعایی و مرا دعا بکردی
ندهم پند و نصیحتم مفرما
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی