تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه – 30-10-98

تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه – 30-10-98 ؛ نموداری که مشاهده می کنید در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید. یعنی هر کندل نشان دهنده معاملات یک روز است و همچنین از اندیکاتورهای MACD و RSI استفاده شده است. همچنین شما حجم معاملات را می توانید مشاهده کنید.

تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه – 30-10-98

همان طور که از نمودار پیداست ، اگر خط مقاومت 9161 دلار بشکند. از کانال نزولی خارج شده و وارد کانال صعودی می شود. همچنین 9161 دلار خود خط مقاومت نسبتا قوی بوده که اگر این خط مقاومت را بشکند تا 9454 خواهد رفت.

حدود قیمت 8502 یک حمایت هست که اگر این خط حمایت را بشکند تا حدود قیمتی 8026 ریزش خواهد داشت.

 

Leave a Reply