Fine dining restaurant

این سبک توسط غذاهای عالی که توسط سرآشپزهای معروف درست شده اند،سرویس ویژه،دکور منحصر به فرد و قیمت بالایی که دارند از سایر رستوران ها تمیز داده می شوند.

Leave a Reply