مصوبه دولت درباره استخراج ارز دیجیتال

وزیر صنعت، معدن و تجارت جناب آقای رضا رحمانی در رابطه با استخراج ارز دیجیتال ، گقت:راساس مصوبه دولت استخراج و صادرات ارز دیجیتال در ایران بلامانع بوده اما خرید و فروش آن غیرقانونی است البته این مصوبه تاکنون نهایی و ابلاغ نشده است.

همچنین وی درباره آخرین اخبار مربوط به رمز ارزها، گفت: این وزات خانه مسئول صدور مجوز برای استخراج یا ماینیگ ارز دیجیتال شد.

Leave a Reply