RT @meehahen: دوستان عزیزم لطفا بخوانید و ریتوییت کنید. هرکی ریتوییت کنه شخم می‌زنم صفحشو https://t.co/ZR41Fr2R7V

RT @meehahen: دوستان عزیزم لطفا بخوانید و ریتوییت کنید.
هرکی ریتوییت کنه شخم می‌زنم صفحشو https://t.co/ZR41Fr2R7V