اقتصاد جهان نیازمند جایگزینی دلار است

رییس بانک مرکزی انگلستان(مارک کارنی) در برابر روسای بانک‌های مرکزی دیگر ، اقتصاد جهان نیازمند جایگزینی دلار است ،وی گفت: برای رقابت با دلار لازم است،یک ارز دیجیتالی انتخاب شود که گروهی از کشورها پشتوانه آن باشند،بدلیل اینکه دلار به قدری غالب شده بر کشورهای جهان که خود به مانعی برای رشد اقتصادی بیشتر جهان تبدیل شده است.همچنین متذکر شد، تاثیرگذاری دلار در شرایط مالی جهان را می‌توان با معماری و توسعه یک ارز دیجیتال جدید، که جایگزین حاکمیت دلار در بازارهای اعتباری جهان شود، کاهش داد.

به گفته ریس بانک مرکزی انگلستان(کارنی):کاهش تاثیرگذاری دلار در چرخه مالی جهان به کاهش نوسانات پولی در بازارهای اقتصادهای در حال توسعه، کمک می‌کند.همچنین گفتند اگر سهم استفاده از «ارز مجازی هژمونی»، اس‌اچ‌سی، در جهان افزایش یابد، تاثیرگذاری دلار بر نرخ‌های برابری و تبادل کاهش می‌یابد و تجارت در بین کشورها با وابستگی کمتری انجام خواهد گرفت.